Vadītājs ir atbildīgs par pareizas numura zīmes norādīšanu, reģistrējot numura zīmi, pieprasot atļauju vai iegādājoties LEZ dienas caurlaidi. Kļūdains numura zīmes norādīšanas gadījumā administratīvais sods paliek spēkā.