Kierowca odpowiada za wprowadzenie poprawnych tablic rejestracyjnych podczas rejestracji, ubiegania się o pozwolenie na wjazd lub zakupu dziennej przepustki. Popełnienie błędu nie zwalnia z konieczności zapłacenia grzywny.