Zarejestruj się i zapłać z góry

Pojazdy zagraniczne należy zawsze rejestrować z wyprzedzeniem. Rejestracji można dokonać online, w jednym z parkometrów z ekranem dotykowym w centrum Antwerpii lub w automacie LEZ. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Grzywna

Jeżeli Państwa pojazd zagraniczny nie został poprawnie zarejestrowany, zostanie na Państwa nałożona grzywna. Otrzymają Państwo list w swoim języku ojczystym. Będą Państwo musieli zapłacić grzywnę. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją o nałożeniu grzywny, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz sprzeciwu dołączony do listu. Państwa sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Miasto Antwerpia i zostaną Państwo szybko poinformowani czy sprzeciw został przyjęty. Jeżeli sprzeciw zostanie przyjęty, Państwa grzywna zostanie unieważniona; jeżeli sprzeciw zostanie odrzucony, nadal będą Państwo zobowiązani do zapłacenia grzywny zgodnie z instrukcjami zawartymi w liście.

Jak mogę dokonać płatności?

Masz belgijską, holenderską bądź francuską tablicę rejestracyjną?
Pobieranie kar grzywny za belgijską, holenderską bądź francuską tablicę rejestracyjną jest dokonywane przez samo miasto Antwerpię. Po naruszeniu przepisów otrzymałeś list polecony z Antwerpii. W tej korespondencji znajdziesz poprawne dane dotyczące płatności.

Masz inny numer rejestracyjny?
Pobieranie kar pieniężnych od innych zagranicznych tablic rejestracyjnych odbywa się za pośrednictwem Modero. Należy zapłacić za pomocą europejskiego lub międzynarodowego przelewu bankowego na numer konta podany w piśmie otrzymanym od Modero. Należy również zaznaczyć ustrukturyzowany numer referencyjny komunikacji w tytule polecenia zapłaty.

Nie zapłaciłem/-am lub nie zapłaciłem/-am w terminie

Jeżeli nie dokonają Państwo płatności w terminie i nie wniosą sprzeciwu, który zostanie przyjęty, Państwa sprawa zostanie przekazana do urzędnika sądowego w Państwa kraju. Urzędnik ten wezwie Państwa ponownie do zapłacenia grzywny.

UWAGA: wiąże się to z dodatkowymi kosztami, dlatego ważne jest, aby zapłacić grzywnę w terminie.

Zgłosiłem/-am sprzeciw

Jeżeli chcą Państwo wnieść sprzeciw, proszę wypełnić formularz sprzeciwu dołączony do listu. Nie muszą Państwo płacić grzywny dopóki nie otrzymają Państwo odpowiedzi na zgłoszony sprzeciw.

UWAGA: należy przesłać sprzeciw listem poleconym i załączyć wszelkie dowody potwierdzające Państwa argumenty. Państwa sprzeciw musi dotrzeć do nas w ciągu 30 dni! Sprzeciw, który jest niepoprawny, niepełny lub spóźniony nie zostanie zaakceptowany. Prosimy zapoznać się z sekcją FAQ, aby ustalić, czy mają Państwo uzasadnione powody do wniesienia sprzeciwu.

Na przykład, mogą Państwo przesłać następujące dokumenty:

– wymagane: dowód rejestracyjny pojazdu;
– jeżeli jest: Europejskie Świadectwo Zgodności;
– w przypadku wyższego standardu Euro: oficjalne potwierdzenie standardu, jeżeli nie ma go w dowodzie rejestracyjnym.