Zarejestruj się i zapłać z góry

Pojazdy zagraniczne należy zawsze rejestrować z wyprzedzeniem. Rejestracji można dokonać online, w jednym z parkometrów z ekranem dotykowym w centrum Antwerpii lub w automacie LEZ. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Grzywna

Jeżeli Państwa pojazd zagraniczny nie został poprawnie zarejestrowany, zostanie na Państwa nałożona grzywna. Otrzymają Państwo list w swoim języku ojczystym. Będą Państwo musieli zapłacić grzywnę. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją o nałożeniu grzywny, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz sprzeciwu dołączony do listu. Państwa sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Miasto Antwerpia i zostaną Państwo szybko poinformowani czy sprzeciw został przyjęty. Jeżeli sprzeciw zostanie przyjęty, Państwa grzywna zostanie unieważniona; jeżeli sprzeciw zostanie odrzucony, nadal będą Państwo zobowiązani do zapłacenia grzywny zgodnie z instrukcjami zawartymi w liście.

Jak mogę dokonać płatności?

Płatności można dokonać poprzez europejski lub międzynarodowy przelew bankowy: pełną kwotę należy przelać na konto o numerze IBAN BE42 0910 2197 3054, kod BIC GKCCBEBB. Prosimy wpisać numer sprawy w polu komentarza formularza przelewu.

UWAGA: prosimy sprawdzić zgodność powyższego numeru konta z numerem podanym w otrzymanym przez Państwa liście. Powyższy numer konta służy wyłącznie do zbierania płatności przez Modero i partnerów zagranicznych, nie służy natomiast do pobierania płatności przez samo miasto.

Nie zapłaciłem/-am lub nie zapłaciłem/-am w terminie

Jeżeli nie dokonają Państwo płatności w terminie i nie wniosą sprzeciwu, który zostanie przyjęty, Państwa sprawa zostanie przekazana do urzędnika sądowego w Państwa kraju. Urzędnik ten wezwie Państwa ponownie do zapłacenia grzywny.

UWAGA: wiąże się to z dodatkowymi kosztami, dlatego ważne jest, aby zapłacić grzywnę w terminie.

Zgłosiłem/-am sprzeciw

Jeżeli chcą Państwo wnieść sprzeciw, proszę wypełnić formularz sprzeciwu dołączony do listu. Nie muszą Państwo płacić grzywny dopóki nie otrzymają Państwo odpowiedzi na zgłoszony sprzeciw.

UWAGA: należy przesłać sprzeciw listem poleconym i załączyć wszelkie dowody potwierdzające Państwa argumenty. Państwa sprzeciw musi dotrzeć do nas w ciągu 30 dni! Sprzeciw, który jest niepoprawny, niepełny lub spóźniony nie zostanie zaakceptowany. Prosimy zapoznać się z sekcją FAQ, aby ustalić, czy mają Państwo uzasadnione powody do wniesienia sprzeciwu.

Na przykład, mogą Państwo przesłać następujące dokumenty:

– wymagane: dowód rejestracyjny pojazdu;
– jeżeli jest: Europejskie Świadectwo Zgodności;
– w przypadku wyższego standardu Euro: oficjalne potwierdzenie standardu, jeżeli nie ma go w dowodzie rejestracyjnym.