Grzywna za wjazd do Strefy Niskoemisyjnej jest częścią procedury administracyjnej, którą można przeprowadzić wyłącznie na piśmie. Dlatego nie jest dozwolone zgłaszanie sprzeciwu przez telefon, wiadomość e-mail czy list nierejestrowany.

Jak przesłać sprzeciw?

Jeżeli nałożono na Państwa grzywnę za wjazd do Strefy Niskoemisyjnej, list z powiadomieniem zawierał również formularz sprzeciwu. Należy wypełnić ten formularz, dodać ewentualne załączniki i przesłać go w pełni opłaconym listem poleconym na adres:

Stad Antwerpen P/A Modero
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
België

Proszę pamiętać o złożeniu podpisu pod listem i wpisaniu miejsca i daty.

Kto kierował moim pojazdem?

Jeżeli Pan/Pani kierował/-a swoim pojazdem w Strefie Niskoemisyjnej, Pan/Pani wypełnia formularz sprzeciwu.

Jeżeli ktoś inny kierował Pana/Pani pojazdem, formularz wypełnia kierowca.

UWAGA: Jeżeli to nie Pan/Pani kierował/-a swoim pojazdem, ma Pan/Pani prawo wskazać osobę, która faktycznie kierowała pojazdem. W tym celu należy poprosić kierowcę, aby przyznał/-a się do wjazdu Pana/Pani pojazdem do Strefy Niskoemisyjnej. Można to zrobić prosząc kierowcę o podpisanie formularza sprzeciwu i wysłanie go do nas listem poleconym. W przeciwnym razie, to Pan/Pani jako właściciel dowodu rejestracyjnego będzie musiał/-a zapłacić grzywnę. Do listu należy ZAWSZE dołączyć ksero dokumentu tożsamości kierowcy.

Jeżeli pojazd był pojazdem leasingowanym, grzywna z tytułu wjazdu do Strefy Niskoemisyjnej zostanie najpierw nałożona na firmę leasingową. Osoba faktycznie kierująca pojazdem musi zostać jak najszybciej wskazana przez firmę leasingową. Dokonuje ona tego poprzez przekazanie umowy leasingowej i podanie wszystkich danych osobowych oraz adresowych leasingobiorcy na formularzu sprzeciwu. Dzięki temu leasingobiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i będzie mógł wnieść sprzeciw.

Jak złożyć sprzeciw?

Należy jasno opisać podstawy sprzeciwu i powód, dla którego Miasto Antwerpia miałoby go uznać. W sposób jak najbardziej precyzyjny proszę wskazać miejsce, czas i okoliczności. Należy opisać wszystkie sytuacje, do których doszło w mieście jak najdokładniej. Proszę upewnić się, że w wystarczającej ilości załączone zostały czytelne kopie zaświadczeń potwierdzających Pana/Pani argumenty. Proszę przeczytać sekcję FAQ , aby sprawdzić, czy znajduje się tam powód Pana/Pani sprzeciwu i pisać wyraźnie!

Kiedy mam zgłosić sprzeciw?

Jak najszybciej. Sprzeciw musi dotrzeć do nas w ciągu 30 dni! Proszę pamiętać, że dostarczenie listu do Belgii zajmie trochę czasu, więc należy nadać go na tyle szybko, by dotarł do nas na czas. Jeżeli sprzeciw wpłynie zbyt późno, niestety nie zostanie zaakceptowany.