Az Önnek megküldött LEZ-bírság egy kizárólag írásban lefolytatandó közigazgatási eljárás részét alkotja. Ennek megfelelően nincs lehetőség arra, hogy az ellen telefonon, e-mailben vagy sima levélben nyújtson be kifogást.

Hogyan nyújthatok be kifogást?

A LEZ-bírságról szóló értesítést tartalmazó borítékban a kifogás nyomtatványt is megtalálja. Töltse ki a nyomtatványt, csatoljon hozzá minden szükséges mellékletet, és postázza azt megfelelően felbélyegzett ajánlott levélben az alábbi címre:

Stad Antwerpen P/A Modero
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
Belgium

Ne felejtse el aláírni a levelet, és feltüntetni a helyet és a dátumot!

Ki vezette a járművemet?

Ha Ön vezette a járművét a LEZ-zónába való belépéskor, akkor töltse ki Ön a kifogás nyomtatványt.

Ha valaki más vezette a járművét, akkor kérje fel ezt a gépjárművezetőt a dokumentum kitöltésére.

FIGYELEM: ha nem Ön vezette a járművet, jogában áll megnevezni a tényleges járművezetőt. Kérje fel ezért a járművezetőt annak elismerésére, hogy valóban ő hajtott be a járművével a LEZ-zónába. Ezt úgy teheti meg, hogy a kifogás nyomtatványt aláíratja a tényleges járművezetővel, és azt ajánlott levélben postázza a címünkre. Ellenkező esetben a jármű üzemben tartójaként Önnek kell megtérítenie a bírságot. A nyomtatványhoz MINDEN ESETBEN mellékelje a járművezető személyi igazolványának a másolatát is!

Amennyiben lízingelt járműről van szó, a LEZ-bírság először a lízingcég nevére kerül kiszabásra. A lízingcég feladata, hogy a jármű használójának személyazonossági és lakcímadatait tartalmazó lízingszerződést a kifogás nyomtatványhoz mellékelve a lehető legrövidebb időn belül azonosítsa a tényleges járművezetőt. Az eljárás ezt követően így a tényleges járművezető ellen folyik, akinek szintén lehetősége nyílik arra, hogy kifogást emeljen a bírság ellen.

Hogyan fogalmazzam meg a kifogásom?

Írja le egyértelműen, hogy mi a kifogása, és hogy azt az Antwerpen Városi Önkormányzatnak miért kellene jóváhagynia. Próbálja amennyire csak lehet, pontosan megemlíteni a helyet, az időpontot és a körülményeket. Igyekezzen minél pontosabb leírást adni a városon belüli helyzetekről. Mellékeljen jól olvasható másolatot az érveit alátámasztó valamennyi dokumentumról. Nézze meg, hogy a kifogását megtalálja-e a GYIK kérdései között, írjon olvashatóan és világosan!

Mikor nyújtsam be a kifogásom?

A lehető leggyorsabban. A kifogásának 30 napon belül meg kell érkeznie hozzánk. E határidő betartásához azzal is számolnia kell, hogy több napig tarthat, míg levele Belgiumba ér. A késve beérkező kifogást sajnos nem tudjuk elfogadni.