FAQ2019-11-29T19:19:43+00:00
A mai napon hajtottam be a járművemmel a LEZ-zónába. Mit kell tennem?2019-05-03T13:13:42+00:00

Ha a járműve eleget tesz a behajtási feltételek követelményeinek, akkor csak regisztrálni kell a járművét. Ezt legkésőbb a zónába való behajtást követő 24 órán belül teheti meg. Erre online és bármelyik LEZ-automatánál is lehetőség van.

Ha a járműve nem felel meg a behajtási feltételeknek, a zónába való behajtás napján még LEZ-napijegy vásárlására van lehetősége. Ez a következő nap reggel 6 óráig érvényes. LEZ-napijegyet online, az antwerpeni belváros bármelyik érintőképernyős parkolóórájánál, vagy bármelyik LEZ-automatánál vásárolhat.

Figyelem: LEZ-napijegyet csak a vásárlás napjára válthat. Már elmúlt napokra nem váltható LEZ-napijegy!

Behajthatok-e külföldi rendszámú járművemmel a LEZ-zónába?2019-05-03T13:13:29+00:00

Attól függ.

A külföldi rendszámú járműveknek is eleget kell tenni a behajtási feltételeknek ahhoz, hogy behajthassanak a LEZ-zónába. Ezt egyszerűen ellenőrizheti az alábbi checktool segítségével.

A behajtási feltételeknek megfelelő külföldi rendszámú járművek esetén is előírás viszont az egyszeri regisztráció. Ez minden járműre vonatkozik: személygépkocsik, lakóautók, haszongépjárművek, teherautók, mezőgazdasági járművek és buszok (ideértve a turistabuszokat is).

Mikor kell regisztrálnom a járművemet?2019-05-03T13:14:04+00:00
 • Ha regisztráció nélkül hajt be a LEZ-zónába, 24 óra áll rendelkezésére arra, hogy regisztrálja a járművét. Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy amennyiben a járműve nem felel meg a behajtási feltételeknek, legalább 1 nappal a LEZ-zónába való behajtás előtt meg kell vásárolnia a térítés ellenében kapható engedélyt.
 • Kérelmét átlagosan 10 napon belül kezeljük. Rendszámát ezért 10 nappal a LEZ-zónába való behajtást követően ellenőrizzük.
 • Ha helytelen dokumentumokat ad meg, vagy nem biztosít minden szükséges dokumentumot, előfordulhat, hogy kérelmét elutasítjuk. A bírság ebben az esetben is kiszabható. Ezért érdemes előzetesen regisztrálni.
 • A bírság kiszabása után még regisztrálhatja ugyan a járművét, de ettől függetlenül is köteles befizetni a bírságot.
 • A regisztrációt egyszer kell elvégezni, és mindaddig érvényes marad, míg 2020-ban meg nem szigorítják az Euro szennyezőanyag-kibocsátási normákat.
Milyen dokumentumokat kell benyújtani a járműve regisztrálásához?2019-05-03T13:14:21+00:00
 • A jármű forgalmi engedélyét;
 • Az európai megfelelőségi tanúsítványt, amennyiben az az Ön országában használatos;
 • Az Ön egyedi körülményeitől függő esetleges külön dokumentumokat.
Mi történik akkor, ha nem regisztrálom a járművemet?2019-05-03T13:14:38+00:00

Ha járműve megfelelő időben történő regisztrálása nélkül hajt be a LEZ-zónába, a bírságbehajtási eljárás során a járműve felkerül a nem engedélyezett járművek listájára. Ez közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után. A regisztráció kötelező, és azt az előírt határidőn belül kell elvégezni. Fontos tehát, hogy mikor végzi el a regisztrációt: a bírság kiszabása után még regisztrálhatja ugyan a járművét, de ettől függetlenül is köteles befizetni a bírságot.

Itt talál bővebb tájékoztatást arról, hogy hogyan regisztrálhatja a járművét.

Hogyan regisztrálhatom a járművemet?2019-05-03T13:15:26+00:00

 

Itt talál bővebb tájékoztatást arról, hogy hogyan regisztrálhatja a járművét.

A járművem nem felel meg a behajtási feltételeknek. Mit kell tennem?2019-05-03T13:15:55+00:00

Vásároljon ideiglenes engedélyt: Bizonyos járművek fizetés ellenében ideiglenesen behajthatnak a LEZ-zónába. Ez egy átmeneti intézkedés. A tarifák az engedély időtartamától és a jármű típusától függően változnak.

A fizetést követően az alábbi járművekre kérhető ideiglenes behajtási engedély:

 • Dízelüzemű járművek – Euro 3 kibocsátási norma részecskeszűrő nélkül;
 • 40 éves vagy annál idősebb járművek;
 • Dízelüzemű járművek – Euro 2 vagy 3 kibocsátási norma, közterületi beavatkozásra használt járművek;
 • Dízelüzemű járművek – Euro 2 vagy 3 kibocsátási norma, sürgős beavatkozásra használt járművek;
 • Dízelüzemű járművek – Euro 2 vagy 3 kibocsátási norma, piacok, börzék céljára és vásári árusok által használt járművek;

Vásároljon LEZ-napijegyet: A LEZ-zónából kitiltott járművek a LEZ-napijeggyel évente maximum 8 alkalommal hajthatnak be a LEZ-zónába. A 35 euróért megvásárolható LEZ-napijegy egy napra biztosít belépést a LEZ-zónába. A nap szabadon választható, és a belépési engedély az azt követő napon reggel 06.00 óráig érvényes.

Meddig regisztrálhatom a járművemet?2019-05-03T13:16:24+00:00

A járművét legkésőbb 24 órával a LEZ-zónába való behajtás után regisztrálhatja abban az esetben, ha:

 • a járműve eleget tesz a behajtási feltételeknek (külföldi rendszámú járművek esetén);
 • a járműve mentesül a feltételeknek való megfelelés alól (fogyatékkal élő személyek által használt járművek esetén);
 • járművére vonatkozóan szűrőt vagy magasabb Euro-normát kíván regisztrálni.

A járművét legkésőbb 1 nappal a LEZ-zónába való behajtás előtt regisztrálhatja abban az esetben, ha:

 • a járműve nem felel meg a behajtási feltételeknek, de térítés ellenében behajthat a LEZ-zónába (Euro 3 vagy 2 kibocsátási besorolású dízelüzemű járművek bizonyos esetekben, 40 évnél idősebb járművek).

Ha nem jogosult a térítés ellenében kapható engedélyre, vagy lekéste az annak megvásárlására rendelkezésre álló határidőt, a LEZ-zónába való belépés napján LEZ-napijegyet vásárolhat. Erre online, az antwerpeni belváros valamelyik érintőképernyős parkolóórájánál vagy bármelyik LEZ-automatánál van lehetőség. A LEZ-napijegy 35 euróba kerül, és a következő napon reggel 06.00 óráig érvényes.

Mikortól hajthatok be a LEZ-zónába azután, hogy benyújtottam a kérelmet?2019-05-03T13:16:47+00:00

Ha kérelmet nyújtott be (amit szükség szerint esetleg ki is fizetett), annak feldolgozási ideje 10 nap. Ez alatt a 10 nap alatt saját felelősségére hajthat be a zónába. A kérelem jóváhagyása esetén a vonatkozó engedély érvényessége az Ön által megadott időponttól veszi kezdetét. Ha ez az időpont időközben már elmúlt, az engedély visszamenőleg is érvényes. Ha a kérelme elutasításra kerül, Ön viszont a 10 napos feldolgozási idő alatt már behajtott a zónába, akkor ez bírság kiszabását vonja maga után. Ügyeljen tehát arra, hogy pontos adatokat adjon meg!

Figyelem: az érvényesség kezdete a kérelem típusától függően változhat! A térítés ellenében kapható engedély esetén annak érvényessége legkorábban a kérelem benyújtása utáni napon veheti kezdetét. Ingyenes regisztráció vagy mentesség esetén az érvényesség legkorábbi időpontja a kérelem benyújtása előtti napra esik.

Németországban léteznek olyan matricák, melyek segítségével tanúsíthatom, hogy a járművem behajthat a LEZ-zónába. Létezik ilyen matrica az antwerpeni LEZ-zónára vonatkozóan is?2019-05-03T13:17:52+00:00

Nem. Antwerpenben nincs ilyen matrica.

Figyelem: bizonyos cégek (pl. Green Zone) térítés ellenében kínálják a járművének az antwerpeni alacsony kibocsátási zónába való belépést biztosító szolgáltatást, és ehhez matricával látják el ügyfeleik járművét. Ehhez a szolgáltatáshoz az Antwerpen Városi Önkormányzatnak semmi köze nincs. Antwerpen város weblapján keresztül Ön is regisztrálhatja járművét, vagy megvásárolhatja a szükséges engedélyt, anélkül, hogy ezért külön költséget kellene fizetnie.

Semmilyen dokumentumot nem kell felmutatnia annak bizonyítására, hogy behajthat az antwerpeni alacsony kibocsátási zónába. Az ellenőrzés a rendszám alapján, teljesen automatizáltan történik. Azok a cégek, amelyek a behajtási jog igazolására úgynevezett környezetvédelmi matricákat árusítanak, ezt kizárólag saját kezdeményezésre teszik. Ezeknek a matricáknak jogi szempontból semmilyen értéke nincs.

Az http://urbanaccessregulations.eu/ weblapon minden szükséges információt megtalál az európai alacsony kibocsátási zónákkal kapcsolatban.

Hogyan vitathatom a bírságot?2019-05-03T13:20:23+00:00

Bírság kiszabására akkor kerül sor, ha olyan járművel hajt be a LEZ-zónába, amely nincs regisztrálva, vagy amely nem hajthat be a zónába. A bírságot tértivevényes ajánlott levélben küldjük meg Önnek.

Amennyiben nem ért egyet a bírsággal, jogában áll az ellen kifogást benyújtani. Ezt a kifogás nyomtatvány segítségével teheti meg. A bírságot vitató kifogás nyomtatványt az ahhoz csatolt valamennyi érvvel és bizonyítékkal együtt ajánlott levélben kell postázni az alábbi címre: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – Belgium.

A kifogás nyomtatványnak a bírságról szóló értesítés feladásának napjától számított 30 napon belül kell megérkeznie az eljárásban illetékes ügyintézőhöz.

A kifogást ajánlott levélben kell benyújtani, és csatolni kell hozzá valamennyi azt alátámasztó érvet és bizonyítékot (forgalmi engedély, európai megfelelőségi tanúsítvány vagy a jármű magasabb Euro-besorolását igazoló irat). A nem ajánlva postázott, vagy késve beérkező kifogások nem kerülnek feldolgozásra. Az e-mailben beküldött kifogásokat nem fogadjuk el.

Mindaddig, míg nem születik döntés a kifogás ügyében, nem kell befizetnie a bírságot.

Letelt ugyan a közigazgatási bírságról való értesítést követő 30 napos határidő, de szeretnék még fellebbezést benyújtani. Mit tehetek?2019-05-03T13:21:20+00:00

A bírság előírt határidőn belüli befizetésének elmaradása esetén annak végrehajtás útján történő behajtása rendelhető el. Amint azt már az előzőekben is említettük, a bírságot kiszabó határozat ellen először kifogás nyújtható be.

A fellebbezés csak abban az esetben fogadható el, ha Ön a bírság ellen először jogszerű kifogást nyújtott be, és ezt követően a kifogást elutasító, illetve annak elfogadhatatlanságát megállapító határozatot kapott. Csak abban az esetben fellebbezhet tehát e határozat ellen, ha először kifogást nyújtott be.

A fellebbezést ajánlott levélben kell benyújtani az Antwerpeni Rendőrbírósághoz (Politierechtbank te Antwerpen, Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, Belgium) a kifogást elutasító, illetve annak elfogadhatatlanságát megállapító határozat átvételét követő 30 napos határidőn belül. A fellebbezést minden esetben írásos fellebbezési kérelem útján kell benyújtani. Adott esetben a rendőrbíró ítélkezik az eredetileg benyújtott kifogás elfogadhatatlansága ügyében.

Sima levélben vagy e-mailben nyújtottam be kifogást az arra előírt 30 napos határidőn belül. Miért nem zárták le az ügyem?2019-05-03T13:21:39+00:00

Mivel a kifogás nem ajánlott levélben került benyújtásra, ezért az nem elfogadható. Ebben az esetben Ön továbbra is köteles befizetni a bírságot.

Útelterelés miatt hajtottam be nem engedélyezett járművel a LEZ-zónába. Ezért is megbírságolnak?2019-05-03T13:22:07+00:00

Amennyiben útépítés miatt a LEZ-zónán részben áthaladó elterelést kell követnie, nem kap bírságot abban az esetben, ha pontosan követte az elterelés szerinti útvonalat.

Ebben az esetben kérjük, küldje el nekünk azt a pontos dátumot, és időpontot, amikor az elterelést követnie kellett. Kérjük továbbá, hogy egy ehhez mellékelt térképen utcáról utcára jelölje meg azt az útvonalat, amelyet az elterelés miatt követnie kellett.

Mi történik akkor, ha a szabálysértés időpontjában nem a jármű tulajdonosa vezeti a járművet?2019-05-03T13:22:42+00:00

A 2015/11/27-i flamand rendelet szerint:

„8. cikk 1 § A LEZ-szabályozásban foglalt előírásokat sértő szabálysértés esetén vélelmezhető, hogy azt a vonatkozó rendszám jogosultja (tulajdonosa) követte el. E vélelem az ellenkező bizonyításáig áll fenn, amelyre bármely törvényes bizonyíték útján lehetőség van.”

A jármű tulajdonosának jogában áll a járművezető adatait a járművet a szabálysértés időpontjában vezető személy adataira módosítani, így biztosítva, hogy a közigazgatási bírság a tényleges járművezető részére kerüljön kiküldésre. Erre hivatalos bizonyítékok bemutatását követően van lehetőség. Az adatok módosítását természetes és jogi személy is kérheti.

Mit kell tennie a tulajdonosnak az adatok módosítása érdekében?

A tulajdonosnak a bírság feladásától számított 10 napon belül az alábbi e-mail címre kell továbbítania a szükséges hivatalos bizonyítékokat: LEZbetalen@modero.be.

Természetes személy (magánszemély) esetén valamennyi alább említett bizonyítékot mellékelni kell az e-mailhez:

 • A járművet a szabálysértés időpontjában ténylegesen vezető személy neve, lakcíme és személyi azonosítója (személyi igazolvány másolata);
 • A tényleges járművezető által aláírt olyan nyilatkozat, amelyben elismeri, hogy a szabálysértés időpontjában valóban ő vezette a járművet;

Jogi személy (cég) esetén az alábbi bizonyítékokat kell mellékelni az e-mailhez:

 • Bérelt jármű esetén a vonatkozó bérleti szerződés, cserejármű esetén az azt igazoló hivatalos naplóadatok;
 • A járművet a szabálysértés időpontjában ténylegesen vezető személy neve és lakcíme;
 • A közölt adatok hitelességét igazoló, a cégnyilvántartásban a céget jogszerűen képviselő ügyvezetőként, illetve meghatalmazottként elismert személy aláírásával ellátott nyilatkozat.

Figyelem: Ha a bírságról való értesítés feladásától számított 10 napon belül nem tud minden fent említett bizonyítékot rendelkezésre bocsátani, a kifogás benyújtására szolgáló eljárás szerint kell eljárnia.

Nem tudtam, hogy hol kezdődik és hol végződik a LEZ-zóna.2019-05-03T13:23:02+00:00

A LEZ egy Antwerpen város valamennyi lakosára és látogatójára vonatkozó, egészségügyi intézkedés. Ez az intézkedés 2017. február 1. óta az antwerpeni közúti közlekedési szabályok részét alkotja. A közúti közlekedési szabályokat pedig minden úthasználónak ismernie kell. A LEZ-zónát az F117-es és F118-as zónatábla jelöli. Ha ilyen tábla mellett halad el, akkor ez azt jelenti, hogy LEZ-zónába hajtott be.

A zóna kezdete előtti utolsó útkereszteződésnél pedig figyelmeztető tábla hívja fel a figyelmét arra, hogy LEZ-zónához közeledik. Ez a tábla azt az utolsó lehetőséget is megjelöli, amellyel még elkerülheti a zónát, ha nem kíván oda behajtani. Ezek a tájékoztató táblák gondoskodnak arról, hogy ne hajtson be véletlenül a LEZ-zónába.

Nem tudtam, hogy Antwerpenben LEZ-zóna van.2019-05-03T13:23:25+00:00

A LEZ egy Antwerpen város valamennyi lakosára és látogatójára vonatkozó, egészségügyi intézkedés. Ez az intézkedés 2017. február 1. óta a közúti közlekedési szabályoknak is részét alkotja. A közúti közlekedési szabályokat pedig minden úthasználónak ismernie kell. A LEZ-zónát az F117-es és F118-as zónatábla, és a LEZ-zónához való közeledést jelző figyelmeztető táblák jelölik. Ezek a tájékoztató táblák gondoskodnak arról, hogy ne hajtson be véletlenül a LEZ-zónába.

Mindemellett az Antwerpen Városi Önkormányzat, a flamand kormány és a mobilitás terén tevékeny számos szervezet is online kampányban hívta fel a figyelmet a LEZ bevezetésére és alkalmazására.

Nem tudtam, hogy az antwerpeni LEZ-zóna külföldi járművekre is vonatkozik.2019-05-03T13:23:58+00:00

A LEZ egy egészségügyi intézkedés, és ennek megfelelően a városban közlekedő valamennyi járműre vonatkozik, a lakosok és a látogatók járműveire egyaránt. A külföldi járműveket mindemellett kötelezően regisztrálni kell, mivel a város nem rendelkezik automatikusan az ilyen járművek adataival. A behajtási feltételeknek eleget tevő külföldi járművek esetén mindez a flamand LEZ-adatbázisban történő kötelező regisztrációt jelent, ami regisztrációs eszközünk segítségével végezhető el. A behajtási feltételeknek nem megfelelő külföldi járműveknek térítés ellenében kapható engedélyt vagy LEZ-napijegyet kell vásárolniuk mielőtt behajtanának a LEZ-zónába.

A LEZ-zónát minden esetben az F117-es és F118-as zónatábla, és a LEZ-zónához való közeledést jelző figyelmeztető táblák jelölik. Ezek a táblák gondoskodnak arról, hogy ne hajtson be véletlenül a LEZ-zónába.

Nem tudatosan hajtottam be a LEZ-zónába (nem láttam az azt jelző közlekedési táblákat, vagy csak a GPS utasításait követtem)2019-05-03T13:24:16+00:00

A LEZ egy olyan egészségügyi intézkedés, amely 2017. február 1. óta az antwerpeni közúti közlekedési szabályoknak is részét alkotja. A közúti közlekedési szabályokat pedig minden úthasználónak ismernie kell. A zónát emellett minden esetben zóna- és figyelmeztető táblák jelölik.

A GPS vagy az útvonaltervező mindössze egy navigációs segédeszköz, amely Önt nem mentesíti az útvonala mentén elhelyezett közlekedési táblák betartásának kötelezettsége alól. A GPS vagy az útvonaltervező nem jelzi a LEZ-zónát. Azt javasoljuk tehát, hogy ne kövesse vakon a GPS vagy az útvonaltervező utasításait! Ha elhaladt a LEZ-tábla mellett, akkor a LEZ-zónában tartózkodik, és ennek megfelelően eleget kell tennie a vonatkozó behajtási feltételeknek.

Benyújtottam a regisztrációs kérelmet, vagy megvásároltam az engedélyt, illetve a LEZ-napijegyet.2019-05-03T13:24:35+00:00

Ha regisztrált, illetve térítés ellenében kapható engedélyt vagy LEZ-napijegyet vásárolt arra a napra, amelyen a bírság szerint szabálysértést követett el, legalább az azt igazoló e-mailt, vagy a LEZ-napijegy vásárlását igazoló bizonylatot be kell tudni mutatnia. Ebből egyértelműen ki kell derülnie, hogy a regisztráció, vagy a megvásárolt engedély illetve LEZ-napijegy a szabálysértés időpontjában érvényes volt.

Helytelen rendszámot regisztráltam2019-05-03T13:24:51+00:00

A járművezető felelőssége, hogy a rendszám regisztrálásakor, az engedély megkérésekor vagy a LEZ-napijegy megvásárlásakor helyes rendszámot adjon meg. A közigazgatási bírságot helytelen rendszám megadása esetén is be kell fizetni.

Mennyi a bírság összege?2019-05-03T13:25:48+00:00

2017-ben a bírság összege szabálysértésenként 125 euró volt.

2018-tól a többszöri szabálysértésért magasabb bírság kerül kiszabásra: 150 euró az első szabálysértésért és maximum 350 euró a 12 hónapon belül elkövetett harmadik szabálysértéstől.

 

BÍRSÁG

 A LEZ-zónába való behajtásra engedéllyel nem rendelkező, de oda mégis behajtó járműre bírságot rónak ki.

 2018. január 1-től első szabálysértés 150 EUR
második szabálysértés
12 hónapon belül
250 EUR
további szabálysértések
12 hónapon belül
350 EUR