FAQ2019-11-29T20:08:25+00:00
Kiek laiko iš anksto man reikia užregistruoti transporto priemonę?2020-03-27T08:27:44+00:00

Jūs galite įregistruoti savo transporto priemonę per vieną dieną nuo atvykimo į MTZ, jeigu:

 • jūsų automobilis atitinka įleidimo reikalavimus (transporto priemonėms su užsienio registracijos numeriu);
 • jūsų transporto priemonei gali būti suteikta išimtis (taikytina žmonių su negalia transporto priemonėms);
 • norite įregistruoti aukštesnį „Euro“ standartą;
 • jūsų transporto priemonė neatitinka patekimo į MTZ reikalavimų, tačiau gali būti įleista į MTZ įsigijus leidimą (dyzelinės transporto priemonės, kurių taršos standartas „Euro 4“, arba tam tikrais atvejais senesnės nei 40 metų transporto priemonės).

Jei neturite teisės gauti leidimą arba esate pavėlavę jį įsigyti, vis tiek galite įsigyti LEZ dienos leidimą tą dieną, kai su savo transporto priemone įvažiuojate į LEZ. Tai galite padaryti internetu, Antverpeno miesto centro automobilių stovėjimo automato jutikliniame ekrane arba LEZ pardavimo automate. LEZ dienos bilietas kainuoja 35 EUR ir galioja iki kito dienos 6 val. ryto.

Aš nežinojau, kad Antverpene yra LEZ.2020-03-25T13:44:30+00:00

LEZ yra sveikatos apsaugos priemonė, taikoma visiems Antverpeno miesto lankytojams ir gyventojams. Ši priemonė buvo įtraukta į kelio kodeksą ir įsigaliojo nuo 2017 m. vasario 1 d. Tikimasi, kad kiekvienas eismo dalyvis su šiuo kelio kodeksu bus susipažinęs. LEZ nurodomas zonų ženklais F117 ir F118 bei LEZ išankstinio perspėjimo ženklais. Šie informatyvūs ženklai užtikrina, kad į LEZ neįvažiuotumėte netyčia.

Be to, Antverpeno miestas, flamandų regiono vyriausybė ir daugelis mobilumo organizacijų internete vykdė kampaniją apie LEZ įvedimą ir taikymą.

Mano transporto priemonė neatitinka įleidimo reikalavimų. Ką man daryti dabar?2020-03-26T16:42:47+00:00

Nusipirkite laikinąjį leidimą: Kai kurios transporto priemonės gali gauti mokamą leidimą laikinai įvažiuoti į LEZ. Tai yra pereinamojo laikotarpio priemonė. Kainos skiriasi priklausomai nuo leidimo trukmės ir transporto priemonės tipo.

Sumokėję galite prašyti leidimo šioms transporto priemonėms:

 • Dyzelinės transporto priemonės – taršos standartas „Euro 4“.
 • 40 metų arba senesnės transporto priemonės.
 • Dyzelinės transporto priemonės – taršos standartas „Euro 3“ arba „Euro 4“ (darbai viešosiose erdvėse).
 • Dyzelinės transporto priemonės – taršos standartas „Euro 3“ arba „Euro 4“ (skubūs darbai).
 • Dyzelinės transporto priemonės – taršos standartas „Euro 3“ arba „Euro 4“ (turgūs, mugės ir gatvės prekeiviai).

Įsigykite LEZ dienos bilietą: Transporto priemonės, kurios neįleidžiamos į LEZ, su LEZ dienos bilietu į LEZ gali patekti ne daugiau kaip 8 kartus per metus. LEZ dienos bilietas kainuoja 35 EUR ir suteikia jums prieigą į LEZ jūsų pasirinktą dieną iki kitos dienos 6 val. ryto.

Aš nežinojau, kur LEZ prasideda ir kur baigiasi.2020-03-25T13:59:57+00:00

LEZ yra sveikatos apsaugos priemonė, taikoma visiems Antverpeno miesto lankytojams ir gyventojams. Ši priemonė yra Antverpeno kelio kodekso dalis nuo 2017 m. vasario 1 d. Tikimasi, kad kiekvienas eismo dalyvis su šiuo kelio kodeksu bus susipažinęs. LEZ yra žymima zonos ženklais F117 ir F118. Jei pravažiavote šiuos zonos ženklus, esate LEZ viduje.

Paskutinėse sankryžose prieš LEZ yra pastatyti išankstinio perspėjimo ženklai. Šie eismo ženklai suteikia paskutinę galimybę pasirinkti kitą kelią transporto priemonėms, norinčioms išvengti zonos. Šie informatyvūs ženklai užtikrina, kad į LEZ neįvažiuotumėte netyčia.

Kaip užregistruoti savo automobilį?2020-03-26T13:31:10+00:00

Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip užregistruoti automobilį.

Dėl kelio nukreipimo aš įvažiavau į LEZ su neleistina transporto priemone. Ar man už tai bus paskirta bauda?2020-03-25T14:19:29+00:00

Jei jūs privalėjote sukti į aplinkkelį, kuris iš dalies eina per LEZ, jūs baudos negausite, jei teisingai laikėtės apvažiavimo.

Tokiu atveju turite atsiųsti mums tikslią datą ir tikslų laiką, kada turėjote sukti į aplinkkelį. Be to, turite atsiųsti mums žemėlapį, rodantį konkretų maršrutą per gatves, kuriomis turėjote važiuoti dėl kelio nukreipimo.

Kas bus, jei aš savo automobilio neužregistruosiu?2020-03-26T13:56:35+00:00

Jei į LEZ įvažiuosite laiku neužregistravęs automobilio, jis bus įtrauktas į neteisėtų transporto priemonių sąrašą inkasavimo procedūros metu. Tuomet jums bus paskirta administracinė bauda. Registracija yra privaloma ir turi būti atlikta per nustatytą laikotarpį. Registracijos data yra lemiama: jei užregistruosite savo automobilį po baudos skyrimo, jūs vis tiek turite sumokėti baudą.

Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip užregistruoti automobilį.

Kokio dydžio yra bauda?2020-03-27T08:41:50+00:00

Nuo 2018 metų bausmės yra didesnės daugkartiniams pažeidėjams: 150 eurų už pirmąjį nusikaltimą ir iki 350 EUR už trečią pažeidimą per 12 mėnesių.

BAUDATransporto priemonė, kuri įvažiuoja į LEZ, bet leidimo į zoną neturi, bus baudžiama bauda.   nuo 2018 m. sausio 1 d. Už pirmąjį nusižengimą 150 EUR
antrąjį nusižengimą
per 12 mėnesių
250 EUR
Už papildomus nusižengimus
per 12 mėnesių
350 EUR
Kokius dokumentus turite pateikti registruojant automobilį?2020-03-26T14:22:52+00:00
 • Transporto priemonės registracijos liudijimas;
 • Europos atitikties liudijimas, jei toks yra jūsų šalyje;
 • Konkretūs dokumentai, priklausomai nuo jūsų situacijos.
Mano transporto priemonė atitinka mažos taršos zonos (MTZ) reikalavimus, tačiau aš vis tiek gavau baudą.2020-03-31T13:07:49+00:00

Jeigu įvažiavote į MTZ nesiregistravęs, jums automatiškai bus skirta bauda. Tačiau jeigu jūsų transporto priemonė vis dėlto atitinka MTZ reikalavimus, galite laikinai išvengti baudos per 30 dienų nuo baudos skyrimo įregistravęs transporto priemonę. Todėl dar šiandien įregistruokite savo transporto priemonę pasinaudodami miesto registracijos priemone.

Ką daryti, jei faktinis vairuotojas pažeidimo metu nėra transporto priemonės savininkas?2020-03-25T15:25:45+00:00

2015 m. lapkričio 27 d. Flandrijos vyr. dekretu nurodyta:

„Art. 8 § 1 Jei įvykdytas LEZ taisyklių pažeidimas, daroma prielaida, kad jį įvykdė valstybinio numerio turėtojas (savininkas). Ši prielaida galioja tol, kol pateikiamas priešingas įrodymas, kuriam pateikti tinka visos teisinės įrodymo priemonės.”

Transporto priemonės savininkas gali pakoreguoti duomenis apie apie faktinį vairuotoją, kuris pažeidimo metu vairavo transporto priemonę, taip, kad administracinė bauda būtų siunčiama faktiniam vairuotojui. Tai galima padaryti pateikus oficialų įrodymą. Duomenų koregavimo gali paprašyti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.

Kokių veiksmų turėtojas turi imtis, kad šiuos duomenis pakoreguotų?

Per 10 dienų nuo baudos išsiuntimo datos turėtojas privalo atsiųsti mums visus reikiamus oficialius įrodymo dokumentus šiuo el.pašto adresu: LEZbetalen@modero.be.

Fizinis (privatus) asmuo privalo el. laišku pateikti visus šiuos įrodymus:

 • vairuotojo, vairavusio transporto priemonę pažeidimo metu, pavardė, adresas ir asmens tapatybės kodas (asmens tapatybės kortelės kopija);
 • faktinio vairuotojo pasirašytas pareiškimas, kuriame jis pripažįsta buvęs faktinis vairuotojas pažeidimo metu;

Juridinis asmuo (bendrovė) el. laiške turi pateikti šiuos įrodymo dokumentus:

 • Nuomojamų automobilių nuomos sutartis arba oficialūs pakaitinių automobilių ridos žurnalo duomenys;
 • Faktinio vairuotojo vardo, pavardės ir adreso duomenys pažeidimo metu;
 • Šios informacijos autentiškumo deklaracija, patvirtinta Bendrovės juridinio atstovo, į Belgijos įmonių registrą („Kruispuntbank“) įtraukto kaip bendrovės valdytojas arba įgaliotasis atstovas.

Dėmesio: Jei per 10 dienų nuo „pranešimo apie baudą“ datos bus pateikti ne visi pirmiau minėti dokumentai, turite laikytis oficialios prieštaravimo procedūros.

Kada turiu užregistruoti savo automobilį?2020-03-26T16:30:29+00:00
 • Jei įvažiuojate į LEZ be registracijos, turite užregistruoti savo automobilį per vieną dieną. Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų automobilis neatitinka priėmimo sąlygų, turite įsigyti mokamą leidimą ne vėliau kaip likus 1 dienai iki atvykimo į LEZ zoną.
 • Jūsų prašymas bus apdorotas vidutiniškai per 10 dienų. Štai kodėl jūsų registracijos numeris patikrinamas praėjus 10 dienų po jūsų įvažiavimo į LEZ.
 • Jūsų prašymas gali būti atmestas, jei pateikėte neteisingus arba ne visus reikalingus dokumentus. Tokiu atveju bauda vis dar gali būti paskirta. Štai kodėl mes rekomenduojame jums užsiregistruoti iš anksto.
 • Jei užregistravote savo automobilį po baudos skyrimo, jūs vis tiek turite sumokėti baudą.
Aš pateikiau prieštaravimą įprastu paštu arba elektroniniu paštu per 30 dienų įstatymo numatytą prieštaravimo laikotarpį. Kodėl mano byla nebuvo uždaryta?2020-03-25T15:35:44+00:00

Kadangi prieštaravimas nebuvo pateiktas registruotu laišku, jis yra nepriimtinas. Jūs vis tiek turite sumokėti baudą.

Kas notiek, ja reģistrācija nokavēta?2020-03-27T09:07:15+00:00

Jūsu transportlīdzeklis atbilst LEZ standartiem, taču reģistrēšanās nav veikta savlaicīgi? Tādā gadījumā var tikt piemērots administratīvais naudas sods par kavētu reģistrēšanos, kas atcels pamata naudas sodu. Tas attiecas tikai uz gadījumiem, ja paziņojums par naudas sodu nosūtīts pēc 2020. gada 1. janvāra.

Par nokavētu reģistrāciju ir jāmaksā nodeva 75,00 EUR apmērā 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma par naudas sodu saņemšanas. Šādos gadījumos administratīvais naudas sods nav spēkā.

Uzmanību! Tas neattiecas uz transportlīdzekļiem, kam atļauja jāiegādājas par maksu.

 

Šādos gadījumos ir jāveic tālāk minētās darbības:

Darbība 1
Pēc iespējas ātrāk reģistrējiet transportlīdzekli, izmantojot lez.antwerpen.be/boete. Reģistrēšanās LEZ datu bāzē ir spēkā tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas. Tādēļ ņemiet vērā, ka reģistrēšanas iesnieguma apstrādes laiks ir 10 dienas.

Darbība 2
Samaksājiet nodevu 75,00 EUR apmērā, veicot pārskaitījumu, izmantojot rekvizītus, kas norādīti vēstulē, ko saņemsiet.

Darbība 3
Reģistrēšanās iesnieguma apstiprinājumu un 75,00 EUR nodevas apmaksas apliecinājumu ierakstītā vēstulē ir jānosūta par naudas sodiem atbildīgajam ierēdnim 30 kalendāro dienu laikā no brīža, kad ir saņemts paziņojums par administratīvo naudas sodu. Šim nolūkam izmantojiet sūdzību veidlapu, kas pievienota vēstulei. Sūdzību veidlapā ir atrodama arī pasta adrese, uz kuru nosūtāma vēstule.

 

Vai izmantosiet iespēju veikt nokavētu reģistrēšanos? Tādā gadījumā jūsu transportlīdzeklim būs atļauja atbilstoši LEZ nolikuma 2.2., 4. un 5. pantam, un naudas sods nebūs spēkā. Naudas sodu vairs nevarēs apstrīdēt.

Ar mano transporto priemonė su užsienio registracijos numeriu gali įvažiuoti į LEZ?2020-03-26T14:57:21+00:00

Priklausomai nuo aplinkybių.

Transporto priemonė su užsienio registracijos numeriu taip pat turi atitikti LEZ reikalavimus, kad galėtų į ją įvažiuoti. Tai jūs galite lengvai patikrinti šiuo patikrinimo įrankiu.

Transporto priemonės su užsienio registracijos numeriu, atitinkančios įleidimo reikalavimus, pirmiausia turi būti užregistruotos. Tai galioja visoms transporto priemonėms: lengviesiems automobiliams, kemperiams, furgonams ir sunkvežimiams, žemės ūkio mašinoms ir autobusams (įskaitant kelioninius).

30 dienų laikotarpis po pranešimo apie administracinę baudą yra pasibaigęs, tačiau aš vistiek norėčiau pateikti apeliacinį skundą. Ką man daryti tokiu atveju?2020-03-25T16:00:54+00:00

Jei administracinė bauda nesumokama per nustatytą terminą, pradedamas vykdyti baudą paskyrusio pareigūno sprendimas. Kaip minėta, šis sprendimas gali būti iš pradžių būti užginčytas.

Apeliacinis skundas yra priimtinas tik tuo atveju, jei pirmiausia baudą teisėtu būdu buvote užginčiję, ir jūsų prieštaravimas buvo atmestas arba paskelbtas nepriimtinu. Tik po to, kai buvote pateikę tokį užginčijimą, galite apskųsti šį sprendimą.

Apeliacinis skundas turi būti pateiktas Antverpeno policijos teisme (Politierechtbank – Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, België) per 30 dienų nuo tos dienos, kai buvo priimtas sprendimas atmesti jūsų prieštaravimą arba paskelbti jį nepriimtinu. Apeliacija visada turi būti pateikta raštu. Prireikus policijos teismas priims sprendimą dėl pirminio prieštaravimo nepriimtinumo.

Užregistravau klaidingą registracijos numerį2020-03-25T11:10:50+00:00

Teisingai užpildyti valstybinį numerį jį registruojant, kreipiantis dėl leidimo arba perkant LEZ dienos bilietą yra vairuotojo atsakomybė. Neteisingo duomenų pateikimo atveju vistiek turi būti sumokėta administracinė nuobauda.

Šiandien aš įvažiavau į LEZ savo automobiliu. Ką turėčiau daryti dabar?2020-03-26T16:09:33+00:00

Jeigu jūsų transporto priemonė atitinka leidimo patekti į zoną reikalavimus, turite ją įregistruoti. Tai padaryti turite per vieną dieną nuo atvykimo į MTZ. Užregistruoti galite internetu arba viename iš LEZ pardavimo automatų.

Jei jūsų automobilis neatitinka įleidimo reikalavimų, dar tą pačią dieną galite įsigyti LEZ dienos bilietą. Jis galioja iki kitos dienos 6 val. ryto. Galite įsigyti LEZ dienos bilietą internetu viename iš stovėjimo automatų su jutikliniu ekranuAntverpeno miesto centre arba iš LEZ pardavimo automato.

Kaip galiu užginčyti baudą?2020-03-25T16:28:25+00:00

Jums bus paskirta bauda, jei įvažiuosite į LEZ su transporto priemone, kuri neturi leidimo ar nėra užregistruota. Bauda jums bus atsiųsta registruotu laišku su gavimo patvirtinimu.

Gavę baudą, jūs galėsite ją užginčyti, jei nesutinkate. Tam turite naudoti prieštaravimo formą. Prieštaravimo forma, kuria ginčijate baudą, turi būti siunčiama registruotu laišku su visais argumentais ir įrodančiais dokumentais šiuo adresu: Stad Antwerpen P/A „Modero“ – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Prieštaravimo formą baudą paskyręs pareigūnas turi gauti per 30 dienų nuo pranešimo apie baudą išsiuntimo dienos.

Prieštaravimas turi būti pateiktas registruotu laišku, pridedant visus argumentus ir įrodymus, pvz., transporto priemonės registracijos liudijimą, Europos atitikties sertifikatą arba oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad jūsų automobilis atitinka aukštesnes „Euro“ taršos normas. Neregistruotos arba pavėluotos apeliacijos nebus apdorojamos, o atsiųstos el. paštu nebus priimamos.

Kol sprendimas nepriimtas, baudos mokėti jums dar nereikia.

Aš buvau pateikęs registracijos prašymą, nusipirkęs leidimą arba LEZ dienos bilietą.2020-03-27T08:57:16+00:00

Jei buvote pateikę prašymą registracijai, mokamam leidimui arba LEZ dienos bilietui tą dieną, kai jūsų pažeidimas buvo nubaustas bauda, turite bent jau pateikti patvirtinimo el. laišką arba LEZ dienos bilieto pirkimo įrodymą. Tai turėtų aiškiai parodyti, kad registracija, įsigytas leidimas ar LEZ dienos bilietas galiojo pažeidimo metu.

 

Jūsų transporto priemonė atitinka patekimo į MTZ reikalavimus, tačiau pavėlavote ją laiku įregistruoti? Jums gali būti skirta administracinė bauda, tačiau, jeigu transporto priemonę įregistruosite, bauda bus panaikinta. Ši nuostata galioja tik tada, jeigu pranešimas apie baudą buvo išsiųstas po 2020 m. sausio 1 d.

Pavėlavus įregistruoti transporto priemonę, reikia per 30 kalendorinių dienų nuo baudos gavimo dienos sumokėti 75,00 EUR mokestį. Administracinė bauda panaikinama.

Dėmesio: šios nuostatos negalioja, jeigu transporto priemonei reikia įsigyti leidimą įvažiuoti į MTZ.

 

Kad administracinė bauda būtų panaikinta, turite atlikti tokius veiksmus:

veiksmas 1
Kuo skubiau tinklalapyje lez.antwerpen.be/boete įregistruokite savo transporto priemonę. Registracija MTZ duomenų bazėje įsigalioja po to, kai ji patvirtinama. Nepamirškite, kai tai gali užtrukti apie 10 dienų.

veiksmas 2
Sumokėkite 75,00 EUR mokestį (mokėjimo duomenis rasite laiške).

veiksmas 3
Per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie baudą gavimo dienos registruotu laišku atsiųskite administracines baudas skiriančiam tarnautojui prašymo patvirtinimo pažymą ir 75,00 EUR sumokėjimo įrodymą. Naudokite pridedamą apeliacijos formą. Apeliacijos formoje rasite tikslų pašto adresą.

Pasinaudojote galimybe įregistruoti transporto priemonę pavėluotai? Vadinasi, turite MTZ reglamento 2.2, 4 ir 5 straipsniuose numatytą transporto priemonę. Taigi bauda panaikinama, šio sprendimo apskųsti negalima.

Vokietijoje naudojami lipdukai, kuriais galėčiau įrodyti, kad mano transporto priemonė turi prieigą prie LEZ. Ar tokie lipdukai naudojami ir Antverpeno LEZ?2020-03-25T16:47:11+00:00

Ne! Antverpene, tokie lipdukai nenaudojami.

Atkreipkite dėmesį, kai kurios komercinės įmonės (pvz., „Green Zone“) siūlo už tam tikrą mokestį sutvarkyti jūsų automobilį, kad jis tiktų Antverpeno mažos taršos zonai, ir savo klientams suteikia panašų lipduką. Antverpeno miestas neturi nieko bendro su šia paslauga. Per Antverpeno miesto interneto svetainė galite užregistruoti savo automobilį arba įsigyti leidimą be papildomų administracinių išlaidų.

Nėra privalomas joks fizinis dokumentas įrodyti, kad jums leidžiama būti Antverpeno mažos emisijos zonoje. Kontrolė atliekama pagalnumerio ženklą iryra visiškai automatizuota. Bendrovė, kuri parduoda vadinamuosius „aplinkos saugos“ lipdukus kaip saugumo apllnkai įrodymą, tai daro vien tik savo iniciatyva. Šie lipdukai neturi jokios teisinės vertės.

Svetainėje http://urbanaccessregulations.eu/ rasite visą informaciją apie mažos emisijos zonas Europoje.

Aš įvažiavau į LEZ to nežinodamas (nemačiau eismo ženklų arba tiesiog laikiausi savo GPS instrukcijų)2020-03-25T13:17:15+00:00

LEZ yra sveikatos apsaugos priemonė, kuri nuo 2017 m. vasario 1 d. Yra Antverpeno kelių kodekso dalis. Tikimasi, kad kiekvienas eismo dalyvis bus susipažinęs su šiuo kelių kodeksu. Be to, zona visada nurodoma su zonos ir išankstinio perspėjimo ženklais.

GPS arba maršruto planuotojas – tai navigacinė pagalba, kuri neatleidžia jūsų nuo būtinybės stebėti eismo ženklus. GPS arba maršruto planuotojas LEZ nenurodo. Todėl mes rekomenduojame GPS ar maršruto planuotojo nesekti aklai. Pravažiavę LEZ eismo ženklą, patenkate į LEZ ir privalote laikytis įleidimo reikalavimų.

Kada po paraiškos įteikimo galiu įvažiuoti į LEZ?2020-03-25T17:03:01+00:00

Po to, kai pateikėte paraišką (ir, jei reikia, sumokėjote), visada bus 10 dienų apdorojimo laikotarpis. Per šias 10 dienų galite į zoną bandyti įvažiuoti savo rizika. Jei paraiška patvirtinama, leidimas pradeda galioti nuo nurodytos pradžios datos. Jei pasirinkta pradžios data jau yra praėjusi, patvirtinimas galioja atgaline data. Jei jūsų paraiška atmetama, ir jūs į zoną įvažiavote vieną iš 10 apdorojimo laikotarpio dienų, jums bus skirta bauda. Įsitikinkite, kad pateikiate teisingą informaciją.

Aš nežinojau, kad Antverpeno LEZ apribojimai taikomi ir užsienio transporto priemonėms.2020-03-25T13:32:27+00:00

LEZ yra sveikatos apsaugos priemonė. Todėl ji galioja visoms miesto transporto priemonėms, gyventojams ir lankytojams. Be to, užsienio transporto priemonių registracija yra taip pat privaloma, kadangi miestas negauna automatiškai šių transporto priemonių duomenų. Tai reiškia, kad užsienio transporto priemonės, atitinkančios įleidimo reikalavimus, turi registruotis Flandrijos LEZ duomenų bazėje, naudodamiesi mūsų registracijos įrankiu. Užsienio transporto priemonės, neatitinkančios reikalavimų, prieš įvažiuodamos į LEZ, turi įsigyti mokamą leidimą arba LEZ dienos bilietą.

LEZ yra nurodoma zonos ženklais F117 ir F118 bei LEZ išankstinio perspėjimo ženklais. Šie ženklai užtikrina, kad į LEZ nepateksite netyčia.

Go to Top