FAQ2019-11-29T20:05:33+00:00
Es esmu iesniedzis savu reģistrācijas pieprasījumu vai iegādājies atļauju vai LEZ dienas caurlaidi.2019-05-03T14:04:42+00:00

Ja jūs esat pieprasījis reģistrāciju, maksas atļauju vai LEZ dienas caurlaidi dienai, kurā jūs saskaņā ar sodu veicāt pārkāpumu, jums ir jāspēj uzrādīt vismaz LEZ dienas caurlaides apstiprinājuma e-pasts vai pirkuma apliecinājums. Tajā jābūt skaidri redzamam, ka reģistrācija, iegādātā atļauja vai LEZ dienas caurlaide bija derīga pārkāpuma brīdī.

Es reģistrēju kļūdainu numura zīmi.2019-05-03T14:05:09+00:00

Vadītājs ir atbildīgs par pareizas numura zīmes norādīšanu, reģistrējot numura zīmi, pieprasot atļauju vai iegādājoties LEZ dienas caurlaidi. Kļūdains numura zīmes norādīšanas gadījumā administratīvais sods paliek spēkā.

Kāds ir soda apmērs?2019-05-03T14:29:23+00:00

2017. gadā sods bija 125 EUR par pārkāpumu.

No 2018. gada sodi ir paaugstināti biežiem pārkāpējiem – 150 EUR par pirmo pārkāpumu un līdz 350 EUR par trešo pārkāpumu 12 mēnešu laikā.

SODS

Transportlīdzeklim, kuram nav ļauts iebraukt LEZ, taču tas šajā zonā iebrauc, tiks noteikts sods.

 no 2018. gada 1. janvāra pirmais pārkāpums 150 EUR
otrais pārkāpums
12 mēnešu laikā
250 EUR
papildu pārkāpumi
12 mēnešu laikā
350 EUR
Es šodien iebraucu ar savu transportlīdzekli LEZ. Kas man jādara?2019-05-03T13:48:04+00:00

Ja jūsu transportlīdzeklis atbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, jums tas ir jāreģistrē. To iespējams izdarīt ne vēlāk kā 24 stundas pēc iebraukšanas LEZ. Reģistrēt transportlīdzekli var gan tiešsaistē, gan kādā no LEZ automātiem.

Ja jūsu transportlīdzeklis neatbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, jūs šajā pašā dienā varat iegādāties LEZ dienas caurlaidi. Tā ir derīga līdz nākamās dienas plkst. 6.00. LEZ dienas caurlaidi iespējams iegādāties tiešsaistē, kādā no skārienjutīgajiem autostāvvietas automātiem Antverpenes centrā vai LEZ automātā.

Ņemiet vērā, ka LEZ dienas caurlaide ir derīga tikai tai dienai, kurā jūs to iegādājaties. Iegādāties LEZ dienas caurlaidi ar atpakaļejošu datumu nav iespējams.

Vai ar manu transportlīdzekli, kuram ir ārvalsts numura zīme, ir atļauts iebraukt LEZ?2019-05-03T13:48:40+00:00

Tas ir atkarīgs no tā, vai šis transportlīdzeklis ar ārvalsts numura zīmi atbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ. To iespējams vienkārši pārbaudīt, izmantojot šo pārbaudes rīku.

Transportlīdzekļiem ar ārvalsts numura zīmi, kuri atbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, no sākuma jāveic vienreizēja reģistrācija. Tas attiecas uz visiem transportlīdzekļiem: personīgo auto, autofurgoniem, piegādes auto vai kravas auto, lauksaimniecības tehniku un autobusiem.

Kad man transportlīdzeklis ir jāreģistrē?2019-05-03T13:49:02+00:00
 • Ja jūs iebraucat LEZ bez reģistrācijas, jums ir 24 stundas laika reģistrēt savu transportlīdzekli. Lūdzam rēķinieties ar to, ka gadījumā, ja jūsu transportlīdzeklis neatbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, jums ir jāiegādājas maksas atļauja vēlākais vienu dienu pirms iebraukšanas LEZ.
 • Pieprasījums tiek apstrādāts vidēji 10 dienu laikā. Tādēļ jūsu numura zīme tiek pārbaudīta 10 dienas pēc tam, kad esat iebraucis LEZ.
 • Ja jūs iesniedzat nepareizos vai neiesniedzat visus nepieciešamos dokumentus, jūsu pieprasījums var tikt noraidīts. Šādā gadījumā jums tik un tā var piemērot sodu. Tādēļ mēs iesakām reģistrēties iepriekš.
 • Ja jūs reģistrējat savu transportlīdzekli pēc soda piemērošanas, jums sods tik un tā būs jāsamaksā.
 • Reģistrācija ir vienreizēja, un tā ir derīga līdz gadam, kad tiks noteiktas stingrākas emisiju eironormas.
Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai reģistrētu transportlīdzekli?2019-05-03T13:49:20+00:00
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība
 • Eiropas atbilstības sertifikāts, ja attiecināms uz jūsu mītnes valsti
 • Atsevišķi dokumenti atkarībā no jūsu situācijas
Kas notiks, ja es nereģistrēšu savu transportlīdzekli?2019-05-03T13:49:46+00:00

Ja jūs iebraucat LEZ un neesat laicīgi reģistrējis savu transportlīdzekli, tas piedziņas kārtībā tiks iekļauts to transportlīdzekļu sarakstā, ar kuriem nav atļauts iebraukt LEZ. Jums tiks piemērots administratīvais sods. Reģistrācija ir obligāta, un tā ir jāveic noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā reģistrācijas datumam ir izšķiroša nozīme. Ja jūs reģistrējat savu transportlīdzekli pēc soda piemērošanas, jums sods tik un tā būs jāsamaksā.

Vairāk informācijas par to, kā reģistrēt transportlīdzekli, meklējiet šeit.

Kā es varu reģistrēt savu transportlīdzekli?2019-05-03T13:50:25+00:00

Vairāk informācijas par to, kā reģistrēt transportlīdzekli, meklējiet šeit.

Mans transportlīdzeklis neatbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ. Kas man jādara?2019-05-03T13:50:58+00:00

Iegādājieties īslaicīgu atļauju: atsevišķi transportlīdzekļi par maksu var saņemt īslaicīgu atļauju iebraukšanai LEZ. Tas ir pārejas noteikums. Tarifi atšķiras atkarībā no atļaujas derīguma termiņa un transportlīdzekļa veida.

Atļauju iebraukt LEZ par maksu var pieprasīt šādiem transportlīdzekļiem:

 • dīzeļdzinēja transportlīdzekļi ar emisiju normu EURO 3 bez kvēpu filtra;
 • 40 gadus veci vai vecāki transportlīdzekļi;
 • dīzeļdzinēja transportlīdzekļi ar emisiju normu EURO 2 vai 3 ātrās reaģēšanas pasākumiem publiskajā telpā;
 • dīzeļdzinēja transportlīdzekļi ar emisiju normu EURO 2 vai 3 neatliekamiem ātrās reaģēšanas pasākumiem;
 • dīzeļdzinēja transportlīdzekļi ar emisiju normu EURO 2 vai 3 tirgiem, gadatirgiem un tirgotājiem.

Iegādājieties LEZ dienas caurlaidi: visi transportlīdzekļi, kuriem nav atļauts iebraukt LEZ, var saņemt atļauju iebraukšanai LEZ kā LEZ dienas caurlaidi ne vairāk kā astoņas reizes gadā. LEZ dienas caurlaide maksā 35 EUR un ļauj iebraukt LEZ vienu dienu pēc izvēles līdz nākamās dienas plkst. 6.00.

Cik dienas iepriekš man ir jāreģistrē savs transportlīdzeklis?2019-05-03T13:51:21+00:00

Jūs varat reģistrēt savu transportlīdzekli 24 stundu laikā pēc iebraukšanas LEZ, ja:

 • jūsu transportlīdzeklis atbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ (transportlīdzekļiem ar ārvalsts numura zīmi);
 • jūsu transportlīdzeklim pienākas atbrīvojums (cilvēku ar invaliditāti transportlīdzekļiem);
 • jūs vēlaties reģistrēt filtru vai labāku eironormu savam transportlīdzeklim.

Jūs varat reģistrēt savu transportlīdzekli 24 stundu laikā pirms iebraukšanas LEZ, ja:

 • jūsu transportlīdzeklis neatbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, taču pēc maksājuma veikšanas jūs ar to drīkstat iebraukt LEZ (dīzeļdzinēja transportlīdzekļi ar emisiju normu EURO 3 vai 2 atsevišķos gadījumos, vairāk kā 40 gadu veci transportlīdzekļi).

Ja jums nav tiesību saņemt atļauju iebraukšanai LEZ vai jūs esat nokavējis atļaujas iegādes termiņu, jūs varat iegādājiet LEZ dienas caurlaidi dienā, kad iebraucat LEZ. To iespējams veikt tiešsaistē, kādā no skārienjutīgajiem autostāvvietas automātiem Antverpenes centrā vai LEZ automātā. LEZ dienas caurlaide maksā 35 EUR un ir derīga līdz nākamās dienas plkst. 6.00.

Cik drīz pēc pieprasījuma iesniegšanas es drīkstu iebraukt LEZ?2019-05-03T13:51:47+00:00

Ja jūs esat iesniedzis pieprasījumu (un nepieciešamības gadījumā arī veicis maksājumu), jums ir jārēķinās ar 10 dienu ilgu apstrādes laiku. Šo 10 dienu laikā jūs varat iebraukt LEZ uz savu atbildību. Ja pieprasījums tiek apstiprināts, atļauja ir spēkā no norādītā sākuma datuma. Ja izvēlētais sākuma datums ir pagājis, apstiprinājumam ir atpakaļejošs datums. Ja jūsu pieprasījums tiek noraidīts un jūs šo 10 apstrādes dienu laikā esat iebraucis LEZ, jūs saņemsiet sodu. Tādēļ norādiet datus pareizi.

Ņemiet vērā, ka sākuma datums atšķiras atkarībā no pieprasījuma veida! Maksas atļaujas gadījumā ātrākais iespējamais sākuma datums ir nākamā diena pēc iesniegšanas. Bezmaksas reģistrācijas vai atbrīvojuma gadījumā tā ir diena pirms iesniegšanas.

Vācijā tiek izmantotas uzlīmes, ar kurām es varu pierādīt, ka ar manu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ. Vai šādas uzlīmes tiek izmantotas arī Antverpenes LEZ?2019-05-03T13:52:46+00:00

Nē! Antverpenē šādu uzlīmju nav.

Ņemiet vērā, ka dažas komercsabiedrības (piemēram, Green Zone) piedāvā par samaksu sagatavot transportlīdzekli Antverpenes zemu emisiju zonai un izsniedz saviem klientiem uzlīmes. Antverpenes pašvaldība nekādā veidā nav saistīta ar šo pakalpojumu. Vietnē Antverpenes tīmekļa vietne jūs pats varat reģistrēt savu transportlīdzekli vai iegādāties atļauju bez papildu administratīvajām izmaksām.

Jums nav jāuzrāda taustāms dokuments kā pierādījums, ka ar transportlīdzekli ir atļauts iebraukt Antverpenes zemu emisiju zonā. Kontrole tiek veikta, pamatojoties uz numura zīmi, un ir pilnībā automatizēta. Sabiedrība, kura pārdod tā saucamās vides uzlīmes kā pierādījumu, to dara pēc savas iniciatīvas. Šīm uzlīmēm nav juridiska spēka.

Vietnē http://urbanaccessregulations.eu/ jūs atradīsiet visu informāciju par zemu emisiju zonām Eiropā.

Kā es varu apstrīdēt sodu?2019-05-03T13:53:11+00:00

Jums tiek noteikts sods, ja jūs iebraucat LEZ ar transportlīdzekli, kuram nav atļauts tajā iebraukt vai kurš nav reģistrēts. Paziņojums par sodu jums tiks nosūtīts ierakstītā vēstulē ar apliecinājumu par saņemšanu.

Ja jūs saņemat sodu, taču tam nepiekrītat, jūs to varat apstrīdēt. Šim nolūkam jāizmanto iebildumu veidlapa. Iebildumu veidlapa, ar kuru jūs sodu apstrīdat, pielikumā pievienojot visus argumentus un pavaddokumentus, jānosūta ierakstītā vēstulē šādam adresātam: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Iebildumu veidlapa atbildīgajam ierēdnim ir jāsaņem 30 dienu laikā, rēķinot no datuma, kurā izsūtīts paziņojums par sodu.

Iebildumi jāiesniedz ierakstītā vēstulē, pievienojot visus argumentus un pavaddokumentus, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, Eiropas atbilstības sertifikātu vai oficiālu sertifikātu, kas apliecina, ka jūsu transportlīdzeklis atbilst augstākai emisiju eironormai. Iebildumi, kuri nav parakstīti vai kuri iesniegti kavēti, netiks apstrādāti, un pa e-pastu iebildumi netiks pieņemti.

Tikmēr, kamēr nav pieņemts lēmums, jums sods nav jāmaksā.

30 dienu termiņš pēc paziņojuma par administratīvo sodu ir pagājis, tomēr es vēlētos iesniegt apelācijas sūdzību. Ko es varu darīt?2019-05-03T13:53:32+00:00

Ja administratīvais sods netiek samaksāts noteiktajā termiņā, var tikt izpildīts atbildīgā ierēdņa lēmums. Kā iepriekš minēts, lēmumu vispirms var apstrīdēt.

Apelācijas sūdzību var iesniegt tikai tad, ja sodu vispirms esat likumīgi apstrīdējis un saņēmis iebildumu noraidījumu vai lēmumu par neatbilstību. Jūs varat iesniegt apelācijas sūdzību pret šādu lēmumu tikai tad, ja esat iesniedzis šādu apstrīdējumu.

Apelācijas sūdzība jāiesniedz Antverpenes Policijas tiesā (Politierechtbank te Antwerpen) (Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, België) 30 dienu laikā, rēķinot no dienas, kad saņēmāt lēmumu par iebildumu noraidījumu vai neatbilstību. Apelācijas sūdzības jāiesniedz rakstiski. Ja attiecināms, Policijas tiesas tiesnesis lems par sākotnējo iebildumu neatbilstību.

Es iesniedzu sūdzību pa pastu vai e-pastu likumā noteiktajā 30 dienu periodā. Kādēļ mana lieta netiek slēgta?2019-05-03T13:53:53+00:00

Tā kā sūdzība netika iesniegta ierakstītā vēstulē, tā ir atzīta par neatbilstošu. Tādēļ jums sods tik un tā ir jāsamaksā.

Es iebraucu LEZ ar transportlīdzekli, ar kuru nav atļauts iebraukt LEZ, apvedceļa dēļ. Vai es saņemšu par to sodu?2019-05-03T13:54:14+00:00

Ja jums obligāti ir jāizmanto apvedceļš, kas ceļu remonta dēļ daļēji atrodas LEZ, jūs nesaņemsiet sodu ar nosacījumu, ka esat pareizi sekojis šī apvedceļa zīmēm.

Šajā gadījumā jums ir jāatsūta mums precīzs datums un laiks, kurā jūs izmantojāt apvedceļu. Turklāt jums ir jāatsūta mums karte, kurā jūs norādāt ceļu (ielu pēc ielas), kuru jūs izmantojāt kā apvedceļu.

Kas notiek, ja pārkāpuma laikā faktiskais vadītājs nav transportlīdzekļa īpašnieks?2019-05-03T13:56:20+00:00

Saskaņā ar 2015. gada 27. novembrī pieņemto dekrētu:

„1. nodaļas 8. punkts. Ja ir noticis LEZ noteikumu pārkāpums, tiek pieņemts, ka to ir veicis numura zīmes īpašumtiesību īpašnieks (īpašnieks). Šis pieņēmums ir spēkā, līdz tiek pierādīts pretējais, ko iespējams izdarīt ar visiem likumīgajiem pavaddokumentiem.”

Transportlīdzekļa īpašnieks var lūgt precizēt faktiskā vadītāja, kurš pārkāpuma brīdī brauca ar transportlīdzekli, datus, lai administratīvais naudas sods tiktu nosūtīts faktiskajam vadītājam. Tas iespējams pēc oficiālo pavaddokumentu uzrādīšanas. Datu precizēšanu var pieprasīt gan fiziska, gan juridiska persona.

Kādi pasākumi īpašniekam ir jāveic, lai šie dati tiktu precizēti?

Īpašniekam 10 dienu laikā no soda nosūtīšanas datuma ir jānosūta mums pietiekami oficiāli pavaddokumenti uz šādu e-pasta adresi: LEZbetalen@modero.be.

Fiziskai personai e-pastam ir jāpievieno visi tālāk minētie pavaddokumenti:

· faktiskā vadītāja, kurš pārkāpuma brīdī brauca ar transportlīdzekli, vārds, uzvārds, adrese un Iedzīvotāju reģistra numurs (ID kartes kopija);

· parakstīts faktiskā vadītāja apliecinājums, kurā viņš/viņa atzīst, ka viņš/viņa bija faktiskais vadītājs pārkāpuma brīdī.

Juridiskai personai e-pastam ir jāpievieno tālāk minētie pavaddokumenti:

· nomas auto nomas līgums vai maiņas auto oficiālie nodošanas dokumenta dati;

· faktiskā vadītāja, kurš brauca ar transportlīdzekli pārkāpuma brīdī, vārds, uzvārds un adrese;

· uzņēmuma, kurš Beļģijas Uzņēmumu reģistrā (Kruispuntbank) iekļauts kā sabiedrība, vadītāja vai pilnvarotas personas apliecinājums, ka šie dati ir pareizi.

Uzmanību! Ja visus iepriekšminētos pavaddokumentus nav iespējams nosūtīt 10 dienu laikā no paziņojuma par sodu nosūtīšanas datuma, jums ir jārīkojas atbilstoši oficiālajai iebildumu iesniegšanas kārtībai.

Es nezināju, kur LEZ sākas un beidzas.2019-05-03T13:56:47+00:00

LEZ ir veselības pasākums, kas attiecas uz visiem Antverpenes apmeklētājiem un iedzīvotājiem. Šis pasākums iekļauts Antverpenes Ceļu satiksmes kodeksā kā apakšpunkts kopš 2017. gada 1. februāra. Tiek pieņemts, ka katrs satiksmes dalībnieks zina šo Ceļu satiksmes kodeksu. Par LEZ informē zonu zīmes F117 un F118. Pabraucot garām šīm zonu zīmēm, jūs iebraucat LEZ.

Turklāt pēdējos krustojumos pirms LEZ ir izvietotas brīdinājuma zīmes. Šīs ceļa zīmes sniedz pēdējo iespēju to apbraukt transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vēlas izvairīties no šīs zonas. Šīs informatīvās zīmes ir izvietotas tādēļ, lai jūs neiebrauktu LEZ nejauši.

Es nezināju, ka Antverpenē ir LEZ.2019-05-03T13:57:11+00:00

LEZ ir veselības pasākums, kas attiecas uz visiem Antverpenes apmeklētājiem un iedzīvotājiem. Šis pasākums tika iekļauts Ceļu satiksmes kodeksā un stājās spēkā 2017. gada 1. februārī. Tiek pieņemts, ka katrs satiksmes dalībnieks zina šo Ceļu satiksmes kodeksu. Uz LEZ norāda zonu zīmes F117 un F118 un LEZ brīdinājuma zīmes. Šīs informatīvās zīmes ir izvietotas tādēļ, lai jūs neiebrauktu LEZ nejauši.

Turklāt Antverpenes pašvaldība, Flāmu valdība un vairākas mobilitātes organizācijas organizēja tiešsaistes kampaņu par LEZ ieviešanu un piemērošanu.

Es nezināju, ka LEZ Antverpenē attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem.2019-05-03T14:03:28+00:00

LEZ ir veselības pasākums. Tādēļ tas attiecas gan uz iedzīvotāju, gan apmeklētāju transportlīdzekļiem, ar kuriem viņi iebrauc pilsētā. Turklāt ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi ir jāreģistrē, jo pašvaldības rīcībā nav šādu transportlīdzekļu datu. Tas nozīmē, ka ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri atbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, ir jāreģistrē Flāmu LEZ datubāzē, izmantojot mūsu reģistrācijas rīku. Ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem, kuri neatbilst nosacījumiem iebraukšanai LEZ, pirms iebraukšanas LEZ ir jāiegādājas maksas atļauja vai LEZ dienas caurlaide.

Uz LEZ norāda zonu zīmes F117 un F118 un LEZ brīdinājuma zīmes. Šīs zīmes ir izvietotas tādēļ, lai jūs neiebrauktu LEZ nejauši.

Es netīšām iebraucu LEZ (es nepamanīju ceļa zīmes vai sekoju tikai GPS instrukcijām).2019-05-03T14:04:15+00:00

LEZ ir veselības pasākums, kurš kopš 2017. gada 1. februāra ir iekļauts Antverpenes Ceļu satiksmes kodeksā. Tiek pieņemts, ka katrs satiksmes dalībnieks zina šo Ceļu satiksmes kodeksu. Turklāt par zonu informē zonas un brīdinājuma zīmes.

GPS vai maršruta plānotājs ir navigācijas palīglīdzeklis, kas neatbrīvo jūs no pienākuma sekot līdzi ceļa malā izvietotajām ceļa zīmēm. GPS vai maršruta plānotājs neinformē par LEZ teritoriju. Tādēļ mēs iesakām akli nesekot savai GPS vai maršruta plānotājam. Pabraucot garām LEZ ceļa zīmēm, jūs iebraucat LEZ un jūsu transportlīdzeklim ir jāatbilst nosacījumiem iebraukšanai šajā zonā.