Iepriekšēja reģistrācija un apmaksa

Ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi vienmēr jāreģistrē iepriekš. Reģistrāciju iespējams veikt tiešsaistē, kādā no skārienjutīgajiem autostāvvietu automātiem Antverpenes centrā vai LEZ automātā. Visu informāciju lasiet šeit.

Administratīvais sods

Ja jūsu ārvalstīs reģistrētais transportlīdzeklis netiks atbilstoši reģistrēts, jums piemēros administratīvo naudas sodu. Jums tiks nosūtīta vēstule jūsu mītnes valsts oficiālajā valodā. Jūsu pienākums ir samaksāt šo sodu. Ja nepiekrītat sodam, varat iesniegt iebildumus. Šim nolūkam jums ir jāaizpilda vēstulei pievienotā iebildumu veidlapa. Antverpenes pašvaldība izskatīs jūsu apstrīdējumu un lems par tā pieņemšanu vai noraidījumu. Pieņemšanas gadījumā administratīvais sods zaudēs spēku, turpretim noraidījuma gadījumā jūsu pienākums būs sodu samaksāt atbilstoši vēstulē sniegtajām instrukcijām.

Kā veicams maksājums?

Vai Jums ir Beļģijas, Nīderlandes vai Francijas numura zīme?
Naudas sodus no automašīnu vadītājiem, kuru automašīnām ir Beļģijas, Nīderlandes vai Francijas numura zīmes, iekasē Antverpenes pilsētas pašvaldība. Pēc pārkāpuma Jūs saņemsiet ierakstītu vēstuli no Antverpenes pilsētas pašvaldības. Vēstulē būs norādīta precīza informācija maksājuma veikšanai.

Vai Jums ir citas valsts numura zīme?
Soda naudu ieturēšanu no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem veic Modero. Maksājums tiek veikts ar Eiropas vai starptautisku pārskaitījumu uz kontu, kas norādīts vēstulē, ko saņemsiet no Modero. Norādiet lietas numuru pārskaitījuma veidlapas sadaļā, kur norādāms maksājuma mērķis.

Es neesmu samaksājis vai esmu nokavējis maksājuma termiņu

Ja jūs neveicat maksājumu noteiktajā termiņā un neapstrīdat sodu, sniedzot pamatotus argumentus, jūsu lieta tiek nodota tiesu izpildītājam jūsu mītnes valstī. Tiesu izpildītājs atkārtoti pieprasīs no jums administratīvā soda samaksu.

UZMANĪBU! Šajā gadījumā tiek pievienotas papildu izmaksas. Tādēļ ir svarīgi veikt maksājumu laikā.

Es apstrīdu sodu

Ja vēlaties sodu apstrīdēt, jums ir jāaizpilda vēstulei pievienotā iebildumu veidlapa. Tikmēr, kamēr nav saņemta atbilde uz iesniegto iebildumu, sods nav jāmaksā.

UZMANĪBU! Jums jānosūta iebildumi ierakstītā vēstulē un jāpievieno tiem visi jūsu argumentācijas pierādījumi. Mums ir jāsaņem jūsu iebildumi 30 dienu laikā! Kļūdains, nepilnīgs vai novēlots apstrīdējums netiks izskatīts. Lai noskaidrotu, vai jūsu argumenti ir pamatoti, lasiet FAQ.

Pievienojiet, piemēram, šādus dokumentus:

– obligāti jebkurā gadījumā: jūsu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
– ja pieejams: Eiropas atbilstības sertifikāts;
– augstākas eironormas gadījumā: oficiāls apliecinājums, ja tas nav norādīts reģistrācijas apliecībā.