Užsiregistruokite ir sumokėkite iš anksto

Užsienio transporto priemonės visada turi būti registruojamos iš anksto. Galite užsiregistruoti internetu, vienu iš stovėjimo automatų su jutikliniu ekranu Antverpeno centre arba „LEZ“ pardavimo automatu. Viską apie šią temą skaitykite čia.

Administracinė bauda

Jei jūsų užsienio transporto priemonė nėra teisėtai užregistruota, gausite administracinę baudą. Laišką gausite oficialia savo šalies kalba. Šią baudą privalote sumokėti. Jei nesutinkate su bauda, galite pateikti prieštaravimą. Šiuo tikslu užpildykite prieštaravimo formą, kuri buvo pridėta prie laiško. Antverpeno miesto savivaldybė išnagrinės jūsų užginčijimą, ir jūs greitai sužinosite, ar jis buvo pripažintas ar atmestas. Jį pripažinus administracinė bauda nustoja galioti, o jį atmetus turite sumokėti pagal laiško instrukcijas.

Kaip man sumokėti?

Ar turite Belgijos, Nyderlandų arba Prancūzijos išduotą valstybinį numerį?
Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos išduotiems valstybiniams numeriams priskirtas baudas surenka pats Antverpeno miestas. Dėl padaryto pažeidimo gavote registruotą laišką iš Antverpeno miesto. Šioje korespondencijoje rasite reikiamus baudos sumokėjimo duomenis.

Ar turite kitos šalies išduotą valstybinį numerį?
Kitų užsienio šalių išduotiems valstybiniams numeriams priskirtas baudas surenka „Modero“. Jūs mokate Europos ar tarptautiniu pervedimu: perveskite visą sumą į IBAN BE42 0910 2197 3054, BIC kodas GKCCBEBB. Nurodykite savo bylos numerį struktūriniame pervedimo pranešime.

DĖMESIO: sulyginkite šį sąskaitos numerį su sąskaitos numeriu, nurodytu gautame laiške. Šis sąskaitos numeris skirtas tik tam baudų rinkimui, kurį atlieka„Modero“ ir jos užsienio partneriai, bet ne tiesiogiai Antverpeno miestas.

Aš nesumokėjau arba pavėlavau sumokėti

Jei nesumokėsite per nustatytą terminą ir neužginčysite baudos teisėtu būdu, jūsų byla bus perduota antstoliui jūsų šalyje. Jis vėl pareikalaus jūsų sumokėti administracinę baudą.

DĖMESIO: prisidės papildomos išlaidos. Todėl yra svarbu sumokėti laiku.

Aš noriu užginčyti baudą

Jei norite ginčyti baudą, užpildykite prie laiško pridėtą prieštaravimo formą. Jums nereikės mokėti tol, kol negavote atsakymo į savo prieštaravimą.

DĖMESIO: prieštaravimą turite išsiųsti registruotu laišku ir pridėti visus jūsų argumentų įrodymus. Jūsų prieštaravimas turi pasiekti mus per 30 dienų! Neteisingas, neišsamus ar pavėluotas užginčijimas nebus priimamas. Perskaitykite DUK, kad pamatytumėte, ar baudą galėsite teisėtai užginčyti.

Bet kuriuo atveju atsiųskite šiuos dokumentus:

– visada: transporto priemonės registracijos liudijimą;
– jei yra: Europos atitikties sertifikatą;
– esant aukštesnei „Euro“ normai: oficialų įrodymą, jei tai nėra akivaizdu iš registracijos liudijimo.