Zaregistrovať sa a zaplatiť vopred

Zahraničné vozidlá musia byť vždy vopred registrované. Môžete sa zaregistrovať online, na jednom z parkovacích automatov s dotykovou obrazovkou v centre mesta Antverpy alebo na predajnom automate NEZ. Prečítajte si všetko o ňom tu.

Administratívna pokuta

Ak vaše zahraničné vozidlo nie je platne registrované, obdržíte administratívnu pokutu. Dostanete list vo vašom národnom jazyku. Budete musieť zaplatiť pokutu. Ak nesúhlasíte s pokutou, môžete podať námietku. Na tento účel vyplňte formulár námietky, ktorý bol pridaný k listu. Váš spor bude posúdený mestom Antverpy a rýchlo zistíte, či bol alebo nebol prijatý. Po prijatí vyprší platnosť správnej pokuty, pri odmietnutí musíte platiť podľa pokynov listu.

Ako zaplatím?

Máte belgickú, holandskú alebo francúzsku ŠPZ?
Výber pokút za belgické, holandské a francúzske poznávacie značky vykonáva samotné mesto Antverpy. Po porušení ste dostali doporučený list od mesta Antverpy. V tejto korešpondencii nájdete správne platobné údaje.

Máte inú poznávaciu značku?
Výber pokút za ďalšie zahraničné ŠPZ vykonáva spoločnosť Modero. Platíte prostredníctvom európskeho alebo medzinárodného prevodu na číslo účtu uvedené v liste, ktorý ste dostali od spoločnosti Modero. V štruktúrovanom oznámení o prevode uveďte svoj štruktúrovaný odkaz.

Neplatím alebo neplatím načas

Ak nezaplatíte v stanovenej lehote a nepredložíte platnú námietku, váš spis bude odovzdaný exekútorovi vo vašej krajine. Znovu vás požiada o zaplatenie správnej pokuty.

UPOZORNENIE: pridajú sa ďalšie náklady. Preto je dôležité zaplatiť načas.

Spochybňujem pokutu

Ak chcete spochybniť pokutu, vyplňte formulár námietky priložený k listu. Nemusíte platiť, kým nedostanete odpoveď na vašu námietku.

UPOZORNENIE: svoju námietku musíte odoslať doporučeným listom a pridať všetky dôkazy o vašej argumentácii. Vaša námietka musí byť prijatá do 30 dní! Nesprávna, neúplná alebo oneskorená námietka nebude prijatá. Prečítajte si najčastejšie otázky, či je vaša námietka podložená.

Odošlite napríklad tieto dokumenty:

– vždy požadované: osvedčenie o registrácii vášho vozidla;
– ak je k dispozícii: európsky certifikát zhody;
– na vyššej európskej úrovni: oficiálny dôkaz o tom, ak to nevyplýva z dôkazu o registrácii.