FAQ2019-11-29T20:18:29+00:00
V akom predstihu musím zaregistrovať vozidlo?2020-03-27T08:31:24+00:00

Svoje vozidlo môžete zaregistrovať do jedného dňa po vstupe do NEZ, ak:

 • vaše vozidlo spĺňa podmienky na vstup (pre vozidlá so zahraničnou poznávacou značkou);
 • vaše vozidlo má nárok na výnimku (pre vozidlá ľudí so zdravotným postihnutím);
 • chcete zaregistrovať lepšiu euronormu pre svoje vozidlo;
 • vaše vozidlo nespĺňa požiadavky na prijatie, ale po zaplatení môžete vstúpiť do NEZ (vozidlá naftové s emisnou euronormou 4 alebo v niektorých prípadoch vozidlá staršie ako 40 rokov).

Ak nemáte nárok na vstup, alebo je príliš neskoro na zakúpenie vstupu, ​​môžete si zakúpiť denný preukaz NEZ v deň, keď ste vstúpili do NEZ. Môžete to urobiť on-line alebo v parkovacom automate s dotykovým displejom v centre mesta Antverpy alebo v automate NEZ. Denný vstup do NEZ stojí 35 EUR a je platný do 6. hodiny ráno nasledujúceho dňa.

Nebol som si vedomý NEZ v Antverpách.2020-03-25T13:50:11+00:00

NEZ je zdravotné opatrenie, ktoré platí pre všetkých návštevníkov a obyvateľov mesta Antverpy. Toto opatrenie bolo zahrnuté do pravidiel cestnej premávky od 1.02.2017. Očakáva sa, že každý účastník cestnej premávky bude poznať toto pravidlo cestnej premávky. NEZ je označený zónovými značkami F117 a F118 a predbežnými informáciami NEZ. Tieto informatívne označenia zabezpečujú, aby ste do NEZ nezašli náhodou.

Okrem toho mesto Antverpy, flámska vláda a mnohé organizácie na podporu mobility viedli online kampaň o zavedení a uplatňovaní NEZ.

Moje vozidlo nespĺňa podmienky na vstup. Čo mám teraz robiť?2020-03-26T16:44:52+00:00

Zakúpiť si dočasný vstup: Niektoré vozidlá dostanú po platbe dočasný vstup do NEZ. Ide o prechodné opatrenie. Sadzby sa líšia v závislosti od času trvania v zóne a typu vozidla.

Po zaplatení môžete požiadať o vstup pre nasledujúce vozidlá:

 • Dieselové vozidlá – emisná euronorma,
 • vozidlá staršie ako 40 rokov,
 • Dieselové vozidlá – emisná euronorma 3 alebo 4 pre zásahy do verejných priestorov,
 • Dieselové vozidlá – emisná euronorma 3 alebo 4 pre naliehavé zásahy,
 • Dieselové vozidlá – emisná euronorma 3 alebo 4 v pre trhy, burzy a obchodníkov na trhu.

Zakúpenie denného preukazu NEZ: Všetky vozidlá, ktoré nie sú prijaté do NEZ, majú vstup do NEZ až 8-krát za rok s denným preukazom NEZ. Denný vstup do NEZ stojí 35 EUR a poskytuje vám vstup do NEZ v deň podľa vášho výberu do 6:00 hod. ráno nasledujúceho dňa.

Nebol som si vedomý začiatku a konca NEZ.2020-03-25T14:03:43+00:00

NEZ je zdravotné opatrenie, ktoré platí pre všetkých návštevníkov a obyvateľov mesta Antverpy. Toto opatrenie je súčasťou cestného predpisu v Antverpách od 1.02.2017. Predpokladá sa, že každý účastník cestnej premávky pozná tento cestný predpis. NEZ je označená zónami F117 a F118. Ak prechádzate týmito zónami, nachádzate sa v NEZ.

Aj na posledných križovatkách pred NEZ sú informačné značky. Tieto dopravné značky označujú posledné alternatívy pre vozidlá, ktoré sa chcú vyhnúť zóne. Tieto informatívne označenia zabezpečujú, aby ste sa v NEZ nenachádzali náhodou.

Ako môžem zaregistrovať svoje vozidlo?2020-03-26T13:33:10+00:00

Tu nájdete viac informácií o tom, ako zaregistrovať svoje vozidlo.

Prostredníctvom odklonu cesty som vstúpil do NEZ s neoprávneným vozidlom. Dostanem za to pokutu?2020-03-25T14:28:49+00:00

Ak ste povinný dodržiavať obchádzku, ktorá pre cestné práce čiastočne prechádza cez NEZ, nedostanete pokutu, ak ste správne vykonali túto obchádzku.

V tomto prípade nám musíte zaslať správny dátum a presný čas, kedy ste sa touto obchádzkou šli. Okrem toho nám musíte poslať mapu, na ktorej vyznačte ulicu za ulicou, kadiaľ ste museli počas cestných prác ísť.

Čo ak nezaregistrujem svoje vozidlo?2020-03-26T14:01:21+00:00

Ak vstúpite do NEZ bez toho, aby ste včas zaregistrovali svoje vozidlo, bude počas procesu vymáhania pohľadávky zaradené do zoznamu nepovolených vozidiel. Potom vám bude uložená administratívna pokuta. Registrácia je povinná a musí byť vyplnená v požadovanej lehote. Dátum registrácie je tu rozhodujúci: ak zaregistrujete svoje vozidlo po uložení pokuty, aj tak musíte pokutu zaplatiť.

Tu nájdete viac informácií o tom, ako zaregistrovať svoje vozidlo.

Aká vysoká je pokuta?2020-03-27T08:42:33+00:00

Od roku 2018 sú pokuty pre častých páchateľov vyššie: 150 EUR za prvý priestupok a 350 EUR od tretieho priestupku v priebehu 12 mesiacov.

POKUTAVozidlo, ktoré nebolo prijaté do NEZ, ale vstúpi do zóny, bude pokutované.  od 1.01.2018 prvý priestupok 150 EUR
druhý priestupok
v priebehu 12 mesiacov
250 EUR
ďalší priestupok
v priebehu 12 mesiacov
350 EUR
Moje vozidlo spĺňa normy NEZ a napriek tomu som dostal pokutu?2020-03-30T11:23:43+00:00

Ak vstúpite do NEZ bez registrácie, automaticky dostanete pokutu. Spĺňa vaše vozidlo normy NEZ? Pokute sa môžete dočasne vyhnúť registráciou svojho vozidla do 30 dní odo dňa pokuty. Zaregistrujte svoje vozidlo ešte dnes pomocou registračného nástroja mesta.

Ktoré dokumenty musíte zaslať ku registrácii vozidla?2020-03-26T14:25:32+00:00
 • Osvedčenie o registrácii vozidla;
 • Európsky certifikát o zhode, ak je vo vašej krajine uplatniteľný;
 • Špecifické dokumenty závisiace od vašej situácie.
Čo ak skutočný vodič v čase porušenia nie je tá istá osoba ako vlastník vozidla?2020-03-25T15:28:31+00:00

Flámske nariadenie z 27.11.2015 stanovuje:

„Čl. 8 ods. 1 Ak došlo k porušeniu predpisov NEZ, predpokladá sa, že bolo spáchané držiteľom (vlastníkom) poznávacej značky. Tento predpoklad sa vzťahuje na dôkaz o opaku, ktorý možno poskytnúť všetkými právnymi dôkaznými prostriedkami.“

Držiteľ vozidla môže mať podrobnosti o aktuálnom vodičovi, ktorý riadil vozidlo v čase, keď došlo k porušeniu priestupku, aby správna pokuta bola zaslaná skutočnému vodičovi. To je možné po predložení oficiálneho dôkazu. O úpravu údajov môže požiadať fyzická aj právnická osoba.

Aké kroky musí držiteľ vykonať na úpravu týchto údajov?

Držiteľ nám musí zaslať dostatočné oficiálne dôkazy do 10 dní od dátumu pokuty e-mailom: LEZbetalen@modero.be.

Pre fyzickú osobu (súkromnú osobu) musia byť do e-mailu zahrnuté všetky tieto dôkazy:

 • Meno, adresa a číslo občianskeho preukazu skutočného vodiča, ktorý v čase porušenia riadil vozidlo (kópia preukazu totožnosti),
 • Podpísané vyhlásenie skutočného vodiča, v ktorom uznáva, že bol v čase porušenia skutočným vodičom,

Pre právnickú osobu (spoločnosť) musia byť do e-mailu zahrnuté tieto podporné dokumenty:

 • Nájomná zmluva na prenájom vozidla alebo oficiálne údaje o náhradných vozidlách,
 • Názov a adresu skutočného vodiča v čase priestupku,
 • Vyhlásenie o pravosti týchto informácií právnickou osobou spoločnosti známej v obchodnom registri ako riaditeľ alebo splnomocnený zástupca.

Upozornenie: Ak nebolo možné predložiť všetky vyššie uvedené dokumenty do 10 dní od dátumu „oznámenia o pokute“, musíte postupovať podľa oficiálneho odvolacieho konania.

Kedy musím zaregistrovať svoje vozidlo?2020-03-26T16:33:00+00:00
 • Ak vojdete do NEZ bez registrácie, máte jeden deň na registráciu vozidla. Upozorňujeme vás, že ak vozidlo nespĺňa podmienky vstupu, musíte si zakúpiť vstup najneskôr 1 deň pred vstupom do NEZ.
 • Vaša žiadosť bude spracovaná v priemere do 10 dní. Z tohto dôvodu je vaše registračné číslo skontrolované 10 dní po vstupe do NEZ.
 • Vaša žiadosť môže byť zamietnutá, ak ste poslali nesprávne alebo nie všetky požadované dokumenty. V takom prípade môže byť pokuta stále uložená. Preto vám odporúčame, aby ste sa zaregistrovali vopred.
 • Ak zaregistrujete svoje vozidlo po uložení pokuty, musíte ju aj tak zaplatiť.
Podal/a som odvolanie obyčajnou poštou alebo e-mailom v rámci 30-dňovej zákonnej lehoty. Prečo nebol môj spis uzatvorený?2020-03-25T15:37:46+00:00

Keďže námietka nebola predložená doporučenou poštou, je neprípustná. Pokutu musíte zaplatiť pokutu.

Čo keď zaregistrujem svoje vozidlo neskoro?2020-03-23T16:27:39+00:00

Spĺňa vaše vozidlo normy NEZ, ale nezaregistrovali ste svoje vozidlo včas? Potom máte nárok na oneskorenú registráciu po administratívnej pokute, kedy sa táto pokuta zruší. Platí to iba v prípade, ak bola pokuta odoslaná po 1. januári 2020.

Za neskorú registráciu zaplatíte poplatok 75,00 eur do 30 kalendárnych dní od prijatia pokuty. Správna pokuta potom zanikne.

Upozornenie: neplatí to pre vozidlá, pre ktoré sa musí zakúpiť vstup.

 

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1
Zaregistrujte svoje vozidlo čo najskôr prostredníctvom stránky lez.antwerpen.be/boete. Registrácia do databázy NEZ je platná, iba ak bola schválená. Zohľadnite preto čas spracovania 10 dní na vybavenie vašej registrácie.

Krok 2
Zaplaťte poplatok vo výške 75,00 EUR s platobnými údajmi, ktoré nájdete v liste, ktorý ste dostali.

Krok 3
Do 30 kalendárnych dní od oznámenia administratívnej pokuty zašlite doporučeným listom úradnému zástupcovi dôkaz o schválenej žiadosti a doklad o zaplatení 75,00 EUR. Použite formulár námietky priložený k listu. Správnu poštovú adresu nájdete aj vo formulári námietky.

 

Využívate túto neskorú registráciu? Potom máte vozidlo s povoleným vstupom uvedené v článkoch 2.2, 4 a 5 predpisov NEZ a doba vašej pokuty uplynie . Proti pokute sa už nemôžete odvolať.

Môžem s vozidlom so zahraničným registračným číslom riadiť do NEZ?2020-03-26T15:21:46+00:00

To záleží.

Vozidlo so zahraničným evidenčným číslom musí tiež spĺňať podmienky na vstup do NEZ. Môžete to ľahko skontrolovať pomocou tohto kontrolného prístroja.

Vozidlá so zahraničným evidenčným číslom, ktoré spĺňajú podmienky na vstup, musia byť najprv zaregistrované. Toto platí pre všetky vozidlá: osobné autá, karavany, dodávky a nákladné automobily, poľnohospodárske vozidlá a autobusy (vrátane cestovných áut).

Obdobie 30 dní od oznámenia správnej pokuty vypršalo, ale stále by som rád podal odvolanie. Čo môžem teraz urobiť?2020-03-25T16:07:05+00:00

Ak správna pokuta nebola vyplatená v predpísanej lehote, rozhodnutie správcu pokuty je vykonateľné. Ako už bolo uvedené vyššie, proti rozhodnutiu sa možno najskôr odvolať.

Odvolanie je prípustné len vtedy, ak ste sa prvýkrát právoplatne odvolali a obdržali ste jeho zamietnutie alebo rozhodnutie o neprípustnosti. Iba po podaní takéhoto odvolania sa môžete odvolať proti tomuto rozhodnutiu.

Odvolanie sa musí podať na Policajný súd v Antverpách (Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, Belgicko) do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zamietnutí alebo neprípustnosti odvolania. Odvolanie sa musí vždy predložiť písomne. V prípade potreby rozhodne policajný sudca o neprípustnosti počiatočného odvolania.

Zaregistroval som chybnú ŠPZ2020-03-25T11:13:06+00:00

Je povinnosťou vodiča vyplniť správne registračné číslo pri registrácii vášho registračného čísla, požiadať o vstup alebo zakúpiť denný vstupu do NEZ. Administratívna sankcia zostáva splatná v prípade nesprávneho vyhlásenia.

Dnes som riadil s vozidlom v NEZ. Čo mám teraz urobiť?2020-03-26T16:12:02+00:00

Ak vaše vozidlo spĺňa požiadavky na prijatie, musíte svoje vozidlo zaregistrovať. Môžete to urobiť najneskôr do jedného dňa po vstupe do zóny. Toto je možné vykonať online aj na jednom z NEZ automatov.

Ak vaše vozidlo nespĺňa podmienky na vstup, môžete si zakúpiť v samotný deň denný preukaz NEZ. Platí do 6 hodiny ráno nasledujúceho dňa. Denný preukaz NEZ môžete zakúpiť online v jednom z parkovacích automatov s dotykovou obrazovkou v centre mesta Antverpy alebo v automatizovanom automate NEZ.

Ako sa môžem proti pokute odvolať?2020-03-25T16:31:05+00:00

Ak vstúpite do NEZ s vozidlom, ktoré nie je autorizované alebo registrované, dostanete pokutu. Pokuta vám bude zaslaná doporučenou poštou s potvrdením o prijatí.

Keď dostanete pokutu, môžete sa odvolať v prípade, že nesúhlasíte. Na to musíte použiť odvolací formulár. Odvolací formulár, ktorým sa odvolávate musí byť zaslaný so všetkými pripojenými argumenty a dôkazmi doporučenou zásielkou na adresu: City of Antwerp P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – Belgicko.

Odvolací formulár musí byť doručený do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o pokute úradníkovi poverenému pokutami.

Odvolania by mali byť zaslané doporučene poštou s pridaním všetkých argumentov a dôkazov, ako je registrácia vozidla, európske vyhlásenie o zhode alebo úradný doklad o tom, že vaše vozidlo spĺňa vyššiu emisnú euronormu. Neregistrované alebo neskoré odvolania nebudú spracované a odvolania prostredníctvom e-mailu nebudú akceptované.

Pokiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, pokutu platiť nemusíte platiť.

Podal som prihlášku na registráciu alebo kúpil som si vstup alebo denný preukaz NEZ.2020-03-27T09:00:59+00:00

Ak ste požiadali o registráciu, vstupné alebo NEZ jednodňový vstup na deň, kedy ste dostali pokutu za porušenie predpisu, musíte predložiť aspoň potvrdzujúci e-mail alebo doklad o zakúpení jednodňového vstupu do NEZ. Tieto doklady by mali jasne preukázať, že registrácia, zakúpené oprávnenie alebo denný vstup do NEZ boli platné v čase porušenia.

 

Spĺňa vaše vozidlo normy NEZ, ale nezaregistrovali ste svoje vozidlo včas? Potom máte nárok na oneskorenú registráciu po administratívnej pokute, kedy sa táto pokuta zruší. Platí to iba v prípade, ak bola pokuta odoslaná po 1. januári 2020.

Za neskorú registráciu zaplatíte poplatok 75,00 eur do 30 kalendárnych dní od prijatia pokuty. Správna pokuta potom zanikne.

Upozornenie: neplatí to pre vozidlá, pre ktoré sa musí zakúpiť vstup.

 

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1
Zaregistrujte svoje vozidlo čo najskôr prostredníctvom stránky lez.antwerpen.be/boete. Registrácia do databázy NEZ je platná, iba ak bola schválená. Zohľadnite preto čas spracovania 10 dní na vybavenie vašej registrácie.

Krok 2
Zaplaťte poplatok vo výške 75,00 EUR s platobnými údajmi, ktoré nájdete v liste, ktorý ste dostali.

Krok 3
Do 30 kalendárnych dní od oznámenia administratívnej pokuty zašlite doporučeným listom úradnému zástupcovi dôkaz o schválenej žiadosti a doklad o zaplatení 75,00 EUR. Použite formulár námietky priložený k listu. Správnu poštovú adresu nájdete aj vo formulári námietky.

Využívate túto neskorú registráciu? Potom máte vozidlo s povoleným vstupom uvedené v článkoch 2.2, 4 a 5 predpisov NEZ a doba vašej pokuty uplynie . Proti pokute sa už nemôžete odvolať.

V Nemecku existujú nálepky, s ktorými dokážem preukázať, že moje vozidlo má prístup do NEZ. Existujú takéto nálepky pre NEZ v Antverpách?2020-03-25T16:48:59+00:00

Nie! Tieto nálepky neexistujú v Antverpách.

Pozor, niektoré obchodné spoločnosti (napr. Zelená zóna) ponúkajú, že za poplatok vybavia vstup pre vaše vozidlo do nízkoemisnej zóny Antverp a poskytujú nálepku svojim zákazníkom. Mesto Antverpy nemá s touto službou nič spoločné. Prostredníctvom tejto webovej stránky mesta Antverpy môžete svoje vozidlo zaregistrovať sami alebo si zakúpiť vstup bez ďalších administratívnych nákladov.

Neexistuje povinnosť preukázať fyzický dokument ako dôkaz o prístupe do nízkoemisnej zóny v Antverpách. Kontrola sa vykonáva na základe registračného čísla a je plne automatizovaná. Spoločnosť, ktorá predáva takzvané environmentálne nálepky ako dôkaz, to robí úplne z vlastnej iniciatívy. Tieto nálepky nemajú žiadnu právnu hodnotu.

Na stránke http://urbanaccessregulations.eu/ nájdete všetky informácie o nízkoemisných zónach v Európe.

Nevedome som vstúpil do NEZ (nevidel som dopravné značky alebo som len nasledoval pokyny navigácie)2020-03-25T13:19:05+00:00

NEZ je zdravotné opatrenie, ktoré je súčasťou cestného predpisu v Antverpách od 1.02.2017. Od každého účastníka cestnej premávky sa očakáva, že bude poznať tento kód cestnej premávky. Okrem toho je zóna vždy označená zónami a predbežnými informáciami.

Navigácia alebo plánovač trasy je navigačná pomôcka, ktorá vás neoslobodzuje od sledovania dopravných značiek na vašej trase. Navigácia alebo plánovač trasy neuvádza oblasť NEZ. Z tohto dôvodu neodporúčame lepšie sledovať navigáciu alebo plánovač trasy. Po absolvovaní dopravného značenia NEZ sa nachádzate v NEZ a musíte spĺňať požiadavky pre vstup.

Kedy po mojej žiadosti môžem vstúpiť do LEZ?2020-03-25T17:05:12+00:00

Ak ste podali žiadosť (a v prípade potreby i zaplatili), celý proces vždy trvá 10 dní. Počas týchto 10 dňoch môžete vstúpiť do zóny na vlastné riziko. Ak je žiadosť schválená, autorizácia začne od uvedeného počiatočného dátumu. Ak je zvolený počiatočný dátum v minulosti, schválenie platí spätne. Ak je vaša žiadosť zamietnutá a vstúpili ste do zónu v priebehu 10 dní, dostanete pokutu. Uistite sa, že ste poskytli správne informácie.

Nevedel som o tom, že NEZ v Antverpách sa vzťahuje aj na zahraničné vozidlá.2020-03-25T13:35:43+00:00

NEZ je zdravotné opatrenie. Vzťahuje sa teda na všetky vozidlá v meste, obyvateľov a návštevníkov. Okrem toho existuje povinnosť registrácie zahraničných vozidiel, keďže mesto automaticky neposkytuje údaje o vozidle. To znamená, že zahraničné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky na vstup, sa musia zaregistrovať vo flámskej databáze NEZ prostredníctvom nášho registračného nástroja. Zahraničné vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na vstup si musia pred vstupom do NEZ zakúpiť vstup alebo denný preukaz NEZ.

NEZ je vždy označený zónovými značkami F117 a F118 a F118 a predvstupnými tabuľami NEZ. Tieto tabule zaručujú, že sa do NEZ nedostanete náhodne.

Go to Top