FAQ2019-11-29T16:34:19+00:00
Nevěděl jsem o NEZ v Antverpách.2020-03-25T13:40:13+00:00

NEZ je zdravotní opatření, které platí pro všechny návštěvníky a obyvatele města Antverpy. Toto opatření bylo zahrnuto do silničního kódu a začalo se 1.02.2017. Očekává se, že každý uživatel silnice bude znát tento silniční kód. NEZ je označen zónovými značkami F117 a F118 a předběžnými informacemi NEZ. Tyto informační tabule zajišťují, že ste nevjeli do NEZ náhodně.

Kromě toho město Antverpy, vlámská vláda a mnoho organizací pro mobilitu organizují kampaně online o zavedení a uplatňování NEZ.

Mé vozidlo nesplňuje požadavky na vstup. Co teď mám dělat?2020-03-26T16:37:14+00:00

Koupit dočasný vstup: Některé vozidla dostanou po zaplacení dočasný vstup do NEZ. Toto je přechodné opatření. Sazby se liší v závislosti od délky vstupu a druhu vozidla.

Po zaplacení můžete požádat o vstup pro následující vozidla:

 • Dieselová vozidla – emisní euro norma,
 • vozidla starší 40 let,
 • Dieselová vozidla – emisní euro norma 3 nebo 4 pro zásahy do veřejných prostorů,
 • Dieselová vozidla – emisní euro norma 3 nebo 4 pro naléhavé zásahy,
 • Dieselová vozidla – emisní euro norma 3 nebo 4 v pro trhy, burzy a obchodníků na trhu.

Zakoupení denního průkazu do NEZ: Veškerá vozidla, která nejsou přijata do NEZ, mají přístup do NEZ až 8x ročně se vstupem do NEZ. Denní vstup do NEZ stojí 35 EUR a umožüje vám vstup do NEZ v den dle vašeho výběru do 6:00 hod. ráno následující den.

Nebyl jsem si vědom začátku a konce LEZ.2020-03-25T13:53:33+00:00

LEN je zdravotní opatření, které platí pro všechny návštěvníky a obyvatele města Antverpy. Toto opatření je součástí silničního kódu v Antverpách od 1.02.2017. Předpokládá se, že každý účastník silniční dopravy zná tento silniční kód. NEZ je označena zónami F117 a F118. Pokud přecházíte tyto zóny, jste v NEZ.

Také na posledních křižovatkách před NEZ jsou informační značky. Tyto dopravní značky označují poslední alternativy pro vozidla, která se chtějí zóně vyhnout. Tyto informační označení zajišťují, že se nenacházíte v NEZ náhodně.

Як мені зареєструвати свій автомобіль?2020-03-26T13:18:18+00:00

Відомості про процедуру реєстрації автомобіля можна знайти тут.

Prostřednictvím odklonu silnice jsem vstoupil do NEZ s neoprávněným vozidlem. Dostanu za to pokutu?2020-03-25T14:10:22+00:00

Pokud jste povinni následovat objížďku, která z důvodu silničních prac částečně prochází silnicemi v NEZ, pokutu nedostanete, pokud byste tuto objížďku správně sledovali.

V takovém případě nám musíte zaslat správné datum a přesný čas, kdy jste sledovali přesměrování. Navíc nám musíte poslat mapu, na které nám ukážete ulici po ulici, které jste museli následovat během silničních prac.

Co když nezaregistruji své vozidlo?2020-03-26T13:36:28+00:00

Pokud vstoupíte do NEZ, aniž byste včas zaregistrovali své vozidlo, bude během procesu vymáhání zapsán do seznamu neoprávněných vozidel. Pak vám bude uložena správní pokuta. Registrace je povinná a musí být dokončena v požadované době. Datum registrace je rozhodující: pokud zaregistrujete vaše vozidlo po uložení pokuty, musíte pokutu i tak pokutu zaplatit.

Zde naleznete další informace o registraci vozidla.

Kolik činí pokuta?2020-03-27T08:38:35+00:00

Od roku 2018 jsou pokuty vyšší u častých pachatelů: 150 EUR za první přestupek a 350 EUR od třetího přestupku během 12 měsíců.

 POKUTAVozidlo, které nebylo přijato do NEZ, ale vstoupí do zóny, bude pokutováno.  od 1.01.2018 první přestupek 150 EUR
druhý přestupek
během 12 měsíců
250 EUR
další přestupek
během 12 měsíců
350 EUR
Které dokumenty musíte předložit k registraci vašeho vozidla?2020-03-26T14:05:01+00:00
 • osvědčení o registraci vozidla;
 • evropský certifikát shody, pokud je ve vaší zemi platný;
 • specifické dokumenty závisíce od vaší situaci.
Co když skutečný řidič není v době porušení stejný jako vlastník vozidla?2020-03-25T15:01:18+00:00

Vlámské nařízení ze dne 27. 11. 2015 uvádí následující:

„Čl. 8 ods. 1 Je-li spácháno porušení předpisů NEZ, předpokládá se, že bylo spácháno držitelem (vlastníkem) poznávací značky. Tenhle předpoklad se týká důkazů o opaku, který může být poskytnut všemi právními důkazními prostředky.”

Držitel vozidla může mít podrobnosti o skutečném řidiči, který řídil vozidlo v okamžiku přestupku, aby správní pokuta byla zaslána skutečnému řidiči. To je možné po předložení oficiálních důkazů. O úpravu údajů lze požádat jak fyzická, tak právnická osoba.

Jaké kroky musí držitel učinit k úpravě těchto údajů?

Titulní držitel nám musí zaslat dostatečné úřední doklady do 10 dnů od uložení pokuty e-mailem: LEZbetalen@modero.be.

fyzické osoby (soukromé osoby) musí být do e-mailu zahrnuty všechny následující důkazy:

 • Jméno, adresa a číslo občanského průkazu skutečného řidiče, který v okamžiku porušení předpisu řídil vozidlo (kopie průkazu totožnosti),
 • Podepsané prohlášení ze strany skutečného řidič, v němž uznává, že byl v okamžiku porušení skutečný řidič,

právnické osoby (společnosti) musí být do e-mailu zahrnuty následující doklady:

 • Smlouva o pronájmu vozidla nebo úřední údaje pro náhradní vozidla,
 • Jméno a adresu skutečného řidiče v době porušení,
 • Prohlášení o pravosti těchto informací právnickou osobou společnosti, známou v obchodním rejstříku jako řiditel nebo autorizovaný zástupce.

Upozornění: Nejsou-li všechny výše uvedené doklady předložené do 10 dnů ode dne odeslání “oznámení o pokutě”, musíte postupovat podle oficiálniho odvolacího řízení.

Moje vozidlo splňuje normy NEZ a přesto jsem dostal pokutu?2020-03-30T11:22:38+00:00

Pokud vstoupíte do NEZ bez registrace, automaticky dostanete pokutu. Splňuje vaše vozidlo normy NEZ? Pokutě se můžete dočasně vyhnout registrací svého vozidla do 30 dnů ode dne pokuty. Zaregistrujte své vozidlo ještě dnes pomocí registračního nástroje města.

Kdy musím zaregistrovat své vozidlo?2020-03-26T16:21:56+00:00
 • Pokud jste řídil vozidlo v NEZ, máte jeden den na registraci vozidla. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaše vozidlo nesplňuje podmínky vstupu, musíte si zakoupit vstup nejpozději jeden den před vstupem do NEZ.
 • Vaše žádost bude zpracována v průměru do 10 dní. Z tohoto důvodu je registrační číslo kontrolováno 10 dní po vstupu do NEZ.
 • Pokud odešlete nesprávné nebo ne všechny požadované dokumenty, může být vaše žádost zamítnuta. V takovém případě může být pokuta stále uložena. Proto doporučujeme, abyste se předem zaregistrovali.
 • Pokud zaregistrujete vaše vozidlo po uložení pokuty, musíte i tak pokutu zaplatit.
Podal jsem stížnost běžnou poštou nebo e-mailem v zákonné lhůtě 30 dní. Proč nebyl můj spis uzavřen?2020-03-25T15:31:31+00:00

Vzhledem k tomu, že odvolání nebylo podáné doporučenou poštou, je nepřípustné. Pokutu musíte zaplatit.

Co když zaregistruji svoje vozidlo pozdě?2020-03-23T15:47:52+00:00

Splňuje vaše vozidlo normy NEZ, ale nezaregistrovali jste své vozidlo včas? Pak máte nárok na opožděnou registraci po administrativní pokutě, kdy se tato pokuta zruší. Platí to pouze v případě, pokud byla pokuta odeslána po 1. lednu 2020.

Za pozdní registraci zaplatíte poplatek 75,00 eur do 30 kalendářních dnů od přijetí pokuty. Správná pokuta pak zanikne.

Upozornění: neplatí to pro vozidla, pro které se musí zakoupit vstup.

 

Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1
Zaregistrujte své vozidlo co nejdříve na lez.antwerpen.be/boete. Registrace do databáze NEZ je platná, pouze pokud byla schválena. Zohledněte proto dobu zpracování 10 dnů pro vyřízení vaší registrace.

Krok 2
Zaplaťte poplatek ve výši 75,00 EUR s platebními údaji, které najdete v dopise, který jste obdrželi.

Krok 3
Do 30 kalendářních dnů od oznámení správní pokuty zašlete doporučeným dopisem úřadujícímu zástupci doklad o schválené žádosti a doklad o zaplacení 75,00 EUR. Použijte formulář námitky přiložený k dopisu. Správnou poštovní adresu najdete také v námitkovém formuláři.

 

Využíváte tuto pozdní registraci? Poté máte povolený vstup pro vozidlo podle článků 2.2, 4 a 5 předpisů NEZ a doba vaší pokuty uplyne. Proti pokutě se už nemůžete odvolat.

Může vozidlo se zahraničním registračním číslem vstoupit do LEZ?2020-03-26T14:46:49+00:00

To záleží.

Vozidlo se zahraničním evidenčním číslem musí rovněž plnit vstupní podmínky vstupu do NEZ. Toto můžete snadno zkontrolovat pomocí tohoto kontrolního nástroje.

Vozidla se zahraničním registračním číslem, která splňují požadavky pro přijetí, musí být nejprve zaregistrována. To se týká všech vozidel : automobilů, motorových vozů, dodávkových a nákladních automobilů, zemědělských vozidel a autobusů (včetně osobních vozidel).

Období 30 dnů po oznámení správní pokuty skončilo, ale přesto bych rád/a podal/a odvolání. Co teď mohu udělat?2020-03-25T15:41:38+00:00

Není-li správní pokuta zaplacena ve stanovené lhůtě, může být rozhodnutí pokutové úředníka vykonatelné. Jak bylo uvedeno výše, rozhodnutí může být zpochybněno jako první.

Odvolání je přípustné pouze tehdy, pokud jste se nejprve právoplatně odvolali proti pokutě a vaše odvolání bylo zamítnuto nebo nepřípustné. Pouze po podání takovéhoto odvolání se můžete proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Odvolání musí být podáno u Policejního soudu v Antverpách (Justitiepaleis na Bolivarplaats 20, box 3, 2000 Antwerpen, Belgie) do 30 dnů ode dne, kdy ste obdrželi rozhodnutí o zamítnutí nebo nepřípustnosti námitky. Odvolání musí být vždy podáno písemnou žádostí. V případě potřeby rozhodne o nepřípustnosti původní námitky policejní soud.

Dnes jsem řídil své vozidlo v NEZ. Co mám teď dělat?2020-03-26T16:01:26+00:00

Pokud vaše vozidlo splňuje podmínky na vstup, musíte ho zaregistrovat. Můžete to udělat nejpozději do jednoho dne po vstupu do zóny. To lze provést online nebo v jednom z prodejních automatů NEZ.

Pokud vaše vozidlo nesplňuje vstupní podmínky, můžete si zakoupit denní průkaz NEZ v den samotném. Platí až do 6 hodin ráno následující den. Denní průkaz NEZ si můžete zakoupit online na jednom z parkovacích automatu s dotykovou obrazovkou v centru města Antverpy nebo u prodejního automatu LEZ.

 

Zaregistroval jsem chybnou SPZ2020-03-25T11:10:15+00:00

Odpovědností řidiče je vyplnit při registraci správné registrační číslo vaše registračního čísla, požádat o vstup nebo zakoupit denní průkaz NEZ. Správní pokuta zůstává platná v případě nesprávného prohlášení.

Jak napsat odvolání proti pokutě?2020-03-25T16:10:00+00:00

Pokud vstoupíte do NEZ s vozidlem, které není registrováno nebo autorizováno dostanete pokutu. Pokuta vám bude zaslána doporučenou poštou s potvrzením o přijetí.

Když obdržíte pokutu, můžete se odvolat, pokud nesouhlasíte. Pro tento účel musíte použít odvolací formulář. Odvolací formulář, kterým se odvoláváte musí být zaslán se všemy argumenty a připojenýmí důkazy doporučenou zásilkou na adresu: City of Antwerp P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – Belgie.

Formulář na odvolání musí být obdržen úředníkem poveřeným pokutami ve lhůtě 30 dnů ode dne zaslání oznámení o uložení pokuty.

Odvolání by měly být zaslány doporučeně poštou s přidáním všech argumentů a důkazů, jako je registrace vozidla, evropské prohlášení o shodě nebo úřední doklad o tom, že vaše vozidlo splňuje vyšší emisní euronormu. Neregistrované nebo pozdní odvolání nebudou zpracovány a odvolání prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány.

Dokud nebylo přijato žádné rozhodnutí, nemusíte platit pokutu.

Podal jsem žádost o registraci nebo zakoupil jsem si vstup nebo denní průkaz NEZ.2020-03-27T08:47:10+00:00

Pokud jste požádali o registraci, vstup nebo denní průkaz NEZ, kdy jste byli obdrželi pokutu za porušení předpisu, musíte předložit alespoň potvrzujíci e-mail nebo doklad o zakoupení denního vstupu do NEZ. Tyto doklady by měli jasně dokázat, že registrace, zakoupené oprávnění nebo denní průkaz NEZ byly platné v době porušení.

Splňuje vaše vozidlo normy NEZ, ale nezaregistrovali jste své vozidlo včas? Pak máte nárok na opožděnou registraci po administrativní pokutě, kdy se tato pokuta zruší. Platí to pouze v případě, pokud byla pokuta odeslána po 1. lednu 2020.

Za pozdní registraci zaplatíte poplatek 75,00 eur do 30 kalendářních dnů od přijetí pokuty. Správná pokuta pak zanikne.

Upozornění: neplatí to pro vozidla, pro které se musí zakoupit vstup.

 

Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1
Zaregistrujte své vozidlo co nejdříve na lez.antwerpen.be/boete. Registrace do databáze NEZ je platná, pouze pokud byla schválena. Zohledněte proto dobu zpracování 10 dnů pro vyřízení vaší registrace.

Krok 2
Zaplaťte poplatek ve výši 75,00 EUR s platebními údaji, které najdete v dopise, který jste obdrželi.

Krok 3
Do 30 kalendářních dnů od oznámení správní pokuty zašlete doporučeným dopisem úřadujícímu zástupci doklad o schválené žádosti a doklad o zaplacení 75,00 EUR. Použijte formulář námitky přiložený k dopisu. Správnou poštovní adresu najdete také v námitkovém formuláři.

Využíváte tuto pozdní registraci? Poté máte povolený vstup pro vozidlo podle článků 2.2, 4 a 5 předpisů NEZ a doba vaší pokuty uplyne. Proti pokutě se už nemůžete odvolat.

V Německu existují nálepky, s nimiž mohu prokázat, že moje vozidlo má přístup do NEZ. Existují takové nálepky pro Antverpské NEZ?2020-03-25T16:34:01+00:00

Ne! Tyto nálepky v Antverpách neexistují.

Upozorňujeme, že některé obchodní společnosti (např. Zelená zóna) nabízejí, že vám za poplatek vyřídí vstup do nízkoemisní zóny v Antverpách a poskytují svým zákazníkům nálepku. Město Antverpy nemá s touto službou nic společného. Prostřednictvím této webové stránky města Antverpy můžete zaregistrovat své vozidlo sami nebo si zakoupit vstupné bez dalších administrativních nákladů.

Neexistuje povinnost předvést fyzický dokument jako důkaz přístupu do nízkoemisní zóny v Antverpách. Kontrola se provádí na základě registračního čísla a je plně automatizovaná. Společnost, která prodává tzv. environmentální nálepky jako důkaz, tak činí zcela z vlastního podnětu. Tyto nálepky nemají žádnou právní hodnotu.

Na webové stránce http://urbanaccessregulations.eu/ naleznete veškeré informace o nízkoemisních zónách v Evropě.

Nevědomě jsem vstoupil do NEZ (neviděl jsem dopravní značky nebo jen jsem následoval instrukce navigace)2020-03-25T13:11:37+00:00

NEZ je zdravotní opatření, které je součástí silničního kódu v Antverpách od 1.02.2017. Očekává se, že každý uživatel silnice bude znát tento silniční kód. Kromě toho je zóna vždy označena zónami a předběžnými informacemi.

Navigace nebo plánovač tras je navigační pomůcka, která vás neopravňuje, abyste nesledovali dopravní značení na vaší trase. Plánovač trasy nebo navigace neuvádí oblast NEZ. Nedoporučujeme tedy slepě sledovat navigaci nebo plánovač tras. Po absolvování dopravního značení NEZ jste v NEZ a požadavky pro vstup musíte plnit.

Odkdy po mé žádosti mohu vstoupit do LEZ?2020-03-25T16:56:44+00:00

Pokud jste podali žádost (a pokud jste taky zaplatili), doba zpracování je vždy 10 dní. Během těhle 10 dnů můžete do zóny vstoupit na vlastní riziko. Pokud je žádost schválena, povolení dostanete od uvedeného počátečního data. Pokud je zvolené počátečné datum v minulosti, schválení je zpětné. Pokud je vaše žádost odmítnuta a vstoupíte do zóny během 10 dnů od doby zpracování, budete pokutováni. Ujistěte se, že jste vyplnili správné informace.

Nevěděl jsem, že LEZ v Antverpách platí i pro zahraniční vozidla.2020-03-25T13:22:06+00:00

NEZ je zdravotní opatření. Týká se tedy všech vozidel ve městě, obyvatel a návštěvníků. Kromě toho existuje povinnost registrace cizích vozidel, neboť město automaticky nemá tato data o vozidle. To znamená, že cizí vozidla, která splňují požadavky pro vstup, se musí zaregistrovat ve vlámské databázi NEZ prostřednictvím našeho registračního nástroje. Zahraniční vozidla, která nesplňují vstupní požadavky, si musí před vstupem do NEZ zakoupit za poplatek vstup nebo denní průkaz do NEZ.

NEZ je vždy označena zónovými značkami F117 a F118 a předvstupními tabulemi NEZ. Tyto tabule zaručují, že se náhodou nedostanete do NEZ.

Jak dlouho předem se mám zaregistrovat své vozidlo?2020-03-26T16:51:34+00:00

Své vozidlo můžete zaregistrovat do jednoho dne po vstupu do NEZ, jestliže:

 • vaše vozidlo splňuje podmínky pro vstup (pro vozidla se zahraniční poznávací značkou);
 • vaše vozidlo má nárok na výjimku (pro vozidla osob se zdravotním postižením);
 • chcete zaregistrovat lepší evropskou normu pro vaše vozidlo;
 • vaše vozidlo nesplňuje požadavky pro přijetí, ale po zaplacení poplatku můžete vstoupit do NEZ (vozidla naftové s emisní euro normou 4 nebo v některých případech vozidla starší než 40 let).

Pokud nemáte nárok na vstup nebo je příliš pozdě na to, abyste si mohli zakoupit vstup, můžete si zakoupit denní průkaz NEZ v den, kdy jste vstoupili s vozidlem do NEZ. Můžete to udělat on-line, nebo na parkovacím automatu s dotykovou obrazovkou v centru města Antverpy nebo u prodejního automatu NEZ. Denní průchod NEZ stojí 35 EUR a platí do následujícího dne do 6:00 hod. ráno.

Go to Top