Vítejte

Tato webová stránka byla zřízena pro výběr správních pokut uložených zahraničním řidičům v nízkoemisní zóně (NEZ) města Antverpy společností Modero. Sbírku pokut za belgické, nizozemské a francouzské poznávací značky provádí samotné město Antverpy.

Na této stránce najdete další informace o:

  • jak můžete zaregistrovat své vozidlo, abyste zabránili pokutám,
  • jak můžete zaplatit pokutu,
  • jak podat námitku proti pokutě,
  • konkrétní otázky týkající se oblasti s nízkými emisemi v Antverpách,
  • rozhodnutí vlámské vlády,

Máte belgickou, nizozemskou nebo francouzskou poznávací značku?
Sběr pokut za belgické, nizozemské a francouzské poznávací značky provádí samotné město Antverpy. Po vašem porušení jste obdrželi doporučený dopis od města Antverpy. V této korespondenci najdete správné platební údaje.

Máte jinou poznávací značku?
Sběr pokut za jiné zahraniční poznávací značku provádí Modero. Přečtěte si vše o tom zde.

O nízkoemisní zóne města Antverpy

Město Antverpy si klade za cíl zlepšení kvality ovzduší, a proto zavedlo nízkoemisní zónu ve městě a na levé části břehu řeky. Od 1.02.2017 již nejvíce znečišťující vozidla nemohou vstoupit do města.

Zahraniční vozidla, která splňují požadavky vstupu, se musí zaregistrovat do jednoho dne po vstupu. Tuto registraci můžete provést online. Tímto způsobem můžete okamžitě zjistit, zda můžete do města zdarma vstoupit nebo si zakoupit vstup nebo denní průchod do NEZ. Pokud jste vozidlo nezaregistrovali včas, obdržíte pokutu doporučeným dopisem. Musíte je zaplatit, pokud je nemůžete zpochybnit z platného důvodu.

NEZ vychází z vlámského nařízení ze dne 27.11.2015 a z rozhodnutí vlámské vlády o nízkoemisních zónách ze dne 26.02.2016. Byla vypracována v obecních nařízeních o nízkoemisních zónách Antverpy.

O společnosti Modero

Mezinárodní sbírka pokut v rámci NEZ byla svěřena Moderu města Antverpy. Společnost Modero spolupracuje s místními partnery v každé zemi, takže platba pro majitele vozidel je jednoduchá, srozumitelná a hladká.