Welkom

Deze website werd opgericht voor de inning van administratieve boetes aan buitenlandse bestuurders in de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) door Modero.

Op deze site vindt u meer informatie over:

  • hoe u uw voertuig kunt registreren om boetes te vermijden;
  • hoe u de boete kunt betalen;
  • hoe u een bezwaar kunt indienen tegen de boete;
  • concrete vragen over de lage-emissiezone in Antwerpen;
  • het besluit van de Vlaamse Regering.

Heeft u een Belgisch, Nederlands of Frans kenteken?
De inning van boetes voor Belgische, Nederlandse en Franse kentekens gebeurt door stad Antwerpen zelf. Na uw overtreding ontving u een aangetekend schrijven van stad Antwerpen. In deze briefwisseling vindt u de correcte betaalgegevens terug.

Heeft u een ander kenteken?
De inning van boetes voor andere buitenlandse kentekens gebeurt door Modero. Lees er hier alles over.

Over de Antwerpse lage-emissiezone

Stad Antwerpen wil de luchtkwaliteit verbeteren en heeft daarom een lage-emissiezone ingevoerd voor de binnenstad en Linkeroever. Sinds 1 februari 2017 mogen de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer inrijden.

Ook buitenlandse voertuigen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, moeten geregistreerd worden binnen 24 uur na het binnenrijden. Die registratie kunt u online uitvoeren. Zo ziet u meteen of u gratis de stad binnen mag of een toelating of LEZ-dagpas moet kopen. Registreerde u uw voertuig niet tijdig, dan krijgt u per aangetekende brief een boete. U heeft dan 30 dagen de tijd om uw boete te betwisten.

Kreeg u een boete en voldoet uw voertuig toch aan de LEZ-normen? Als u zich binnen de 30 dagen na ontvangst van de boete registreert, seponeert stad Antwerpen de boete. Opgelet: dit is een tijdelijke gunstmaatregel van stad Antwerpen. Registreer daarom vandaag nog uw voertuig via de registratietool van de stad. U vindt deze op http://lez.antwerpen.be/login.

De LEZ is gebaseerd op het Vlaams decreet van 27 november 2015 en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones van 26 februari 2016 en latere wijzigingen. Het werd uitgewerkt in het gemeentelijk reglement lage-emissiezone Antwerpen.

Wil u meer weten over de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ)? Klik hier.

Over Modero

De internationale inning van de boetes binnen de LEZ werd door stad Antwerpen toevertrouwd aan Modero. Modero werkt daarvoor samen met lokale partners in elk land zodat de betaling voor de voertuigeigenaars eenvoudig, begrijpelijk en vlot verloopt.