De LEZ-boete die u ontvangen heeft, kadert in een administratieve procedure die zuiver schriftelijk gevoerd moet worden. U kunt dus niet geldig per telefoon, via mail of met een gewone brief betwisten.

Hoe verstuur ik een betwisting?

Als u een LEZ-boete ontving, vond u in dezelfde brief een bezwaarformulier. Dat vult u in, u voorziet alle bijlagen en verzendt dit met een voldoende gefrankeerde aangetekende brief naar:

Stad Antwerpen P/A Modero
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
België

Vergeet onderaan de brief niet uw handtekening te plaatsen en de plaats en datum te vermelden.

Wie reed met mijn voertuig?

Reed u zelf de LEZ binnen, dan vult u zelf het bezwaarformulier in.

Bestuurde iemand anders uw voertuig, dan laat u deze bestuurder het document invullen.

OPGELET: als u zelf het voertuig niet bestuurde, hebt u het recht om de werkelijke bestuurder aan te duiden. Vraag daarom aan de bestuurder om te erkennen dat hij met uw voertuig de LEZ binnenreed. Dat doet u door het bezwaarformulier te laten ondertekenen door de bestuurder en met een aangetekende brief naar ons te versturen. Anders blijft de boete door u, als kentekenhouder, verschuldigd. Stuur ook ALTIJD een kopie van de identiteitskaart van de bestuurder mee.

Gaat het om een leasing-voertuig, dan wordt de LEZ-boete in eerste instantie opgelegd aan de leasingmaatschappij. De werkelijke bestuurder moet zo snel mogelijk aangeduid worden door de leasingsmaatschappij, dit door het leasingscontract met alle naam- en adresgegevens van de leasinghouder bekend te maken met het bezwaarformulier. Zo staat deze laatste in voor de vervolging en heeft hij de mogelijkheid om de boete te betwisten.

Hoe maak ik mijn bezwaar?

Omschrijf voldoende duidelijk welk bezwaar u maakt en waarom dit door de Stad Antwerpen gevolgd moet worden. Vermeld plaats, tijdstip en omstandigheden zo duidelijk mogelijk. Situaties in de stad zelf beschrijft u zo nauwkeurig mogelijk. Zorg voor voldoende, duidelijk leesbare kopieën van de attesten die uw argumentatie ondersteunen. Lees in de FAQ  of u uw bezwaar hiertussen vindt en schrijf voldoende duidelijk!

Wanneer verzend ik mijn bezwaar?

Zo snel mogelijk. Uw bezwaar moet door ons ontvangen worden binnen de 30 dagen. Houd rekening met een verzendtermijn van een aantal dagen naar België zodat uw brief ons tijdig bereikt. Een te late betwisting kan helaas niet aanvaard worden.