Pokuta NEZ, kterou jste obdrželi, je součástí správního řízení, které musí být vedeno písemně. Nemůžete se tedy platně odvolat telefonicky, e-mailem nebo běžným dopisem.

Jak mohu poslat odvolání?

Pokud jste dostali pokutu NEZ, v tomtéž dopisu jste našli formulář na odvolání. Vyplňte ho, uveďte všechny přílohy a zašlete je doporučeným dopisem na:

Město Antverpy P/A Modero
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
Belgie

Nezapomeňte svůj podpis v dolní části dopisu a uvést místo a datum.

Kdo řídil mé vozidlo?

Pokud jste řídili v NEZ sami, vyplňte formulář na odvolání sami.

Pokud někdo jiný řídí vaše vozidlo, vyplní dokument tenhle řidič.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste vozidlo neřídili sami, máte právo zapsat skutečného řidiče. Proto požádejte řidiče, aby potvrdil, že řídil vaše vozidlo v NEZ. Uděláte to tak, že formulář necháte podepsat řidiči a zašlete ho nám doporučenou poštou. V opačném případě budete muset zaplatit pokutu jako držitel registrace. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ pošlete kopii průkazu totožnosti řidiče.

Pokud se jedná o leasingové vozidlo, pak bude pokuta NEZ uložena leasingové společnosti. Leasingová společnost musí co nejrychleji uvést do smlouvy stejné jméno a adresu leasingového vlastníka jako na formuláři na odvolání. On je odpovědný za stíhání a má možnost odvolat se.

Jak se můžu odvolat?

Popište své odvolání dostatečně jasně a taky důvod proč ho zasíláte městu Antverpy. Uveďte co nejjasněji místo, čas a okolnosti. Popište svou situaci ve městě co nejpřesněji. Na podporu vaši argumentace poskytněte dostatečně, jasně čitelné kopie osvědčení. Přečtěte si Nejčastěji kladené otázky, zda mezi nimi neobjevíte a zda je dostatečně jasné!

Kdy posílám své odvolání?

Co nejdříve. Vaše odvolání musí být přijato do 30 dnů. Počítejte několik dnů, aby se váš dopis dostal do Belgie načas. Pozdní odvolání nemůže být bohužel přijato.