Pokuta NEZ, ktorú ste dostali je súčasťou správneho konania, ktoré musí byť vykonané písomne. Preto nemôžete podať námietku telefonicky, e-mailom alebo bežným listom.

Ako môžem podať námietku?

Ak ste dostali pokutu NEZ, v tom istom liste ste našli odvolanie. Vyplňte ho, uveďte všetky prílohy a pošlite všetko doporučeným listom na adresu:

Mesto Antverpy P/A Modero
Mechelsesteenweg 203
2018 Antverpy
Belgicko

Nezabudnite uviesť svoj podpis, miesto a dátum v spodnej časti.

Kto riadil moje vozidlo?

Ak ste riadili v NEZ sami, formulár vyplňte sami.

Ak riadil vaše vozidlo niekto iný, nechajte vyplniť tento dokument týmto vodičom.

UPOZORNENIE: Ak ste vozidlo neriadili sami, máte právo požiadať skutočného vodiča, aby vyplnil formulár. Požiadajte vodiča, aby potvrdil, že riadil vozidlo v NEZ. Urobíte to tak, že formulár odvolania necháte podpísať vodičovi a zašlete ho nám doporučenou zásielkou. V opačnom prípade budete musieť zaplatiť pokutu ako držiteľ ŠPZ. V KAŽDOM PŘÍPADE pošlite kópiu preukazu totožnosti vodiča.

Ak sa jedná o lízingové vozidlo, potom bude pokuta NEZ pôvodne uložená lízingovej spoločnosti. Samotný skutočný vodič musí byť čo najskôr určený lízingovou spoločnosťou a to tak, že na lízingovej zmluve budú uvedené všetky údaje meno – adresa lízingového vlastníka ako na odvolacom formulári. Takto je zodpovedný za ďalší postup a má možnosť odvolať sa proti pokute.

Ako môžem podať odvolanie?

Opíšte dostatočne jasne, k čomu sa odvolávate a prečo ho zasielate mestu Antverpy. Uveďte čo najjasnejšie miesto, čas a okolnosti. Situáciu v meste popíšte čo najpresnejšie. Na podporu vašej argumentácie pošlite dostatočne jasne čitateľné kópie osvedčení. Prečítajte si Najčastejšie otázky, či sa medzi nimi nenájde vaše odvolanie a napíšte ju dostatočne jasne!

Kedy posielam odvolanie?

Čo najskôr. Vaše odvolanie musíme dostať do 30 dní. Berte do úvahy niekoľko dní, aby sa zásielka dostala do Belgicka, aby sme ju dostali načas. Neskoré odvolanie nebudeme, bohužiaľ, môcť prijať.