Je moje vozidlo povolené alebo nie?

Ak vaše vozidlo spĺňa normy NEZ, postačuje bezplatná registrácia. Ak cestujete s neoprávneným vozidlom, musíte si zakúpiť denný preukaz NEZ. Zistite tu, či je vaše vozidlo povolené alebo nie.

Moje vozidlo je schválené podľa noriem NEZ

  • Registrujte sa vopred

Zahraničné vozidlá musia byť vždy vopred registrované, aj keď sú povolené podľa noriem.

Zaregistrujete sa online prostredníctvom webovej stránky mesta Antverpy, a to od 4 mesiacov pred vstupom do 24 hodín po vstupe do NEZ.

  • Registrácia na mieste

Vaše vozidlo môžete zaregistrovať v automate NEZ. Môžete tak uskutočniť od 4 mesiacov pred vstupom po 24 hodín po vstupe do NEZ. Viac informácií o automatoch nájdete tu.

UPOZORNENIE: Nevystavujte sa žiadnemu riziku a zaregistrujte svoje vozidlo online vopred. Ak zaregistrujete svoje vozidlo neskoro, aj tak musíte pokutu zaplatiť. Pokuta pri viacerých porušeniach môže predstavovať až 350 EUR.

Moje vozidlo nie je povolené podľa noriem NEZ

  • Zakúpte on-line jeden vstup za poplatok alebo denný vstup NEZ

Vstup za poplatok zakúpte online tu. Môžete to urobiť od 4 mesiacov pred vstupom až do jedného dňa vrátane vášho vstupu. Najskôr si pozrite otázky, či je vaše vozidlo oprávnené na bezplatnú registráciu. Ak vaše vozidlo nespĺňa štandardy, ale je oprávnené na vstup, môžete si zakúpiť vstup na deň, týždeň, mesiac, tri mesiace, šesť mesiacov alebo rok.

Je vaše vozidlo neoprávnené pre vstup alebo je neskoro, aby ste si ho zakúpili? Potom si tu kúpte online denný preukaz NEZ. Jeho zakúpenie je možné od 4 mesiacov pred vstupom až vrátane samotného dňa vstupu. Denný preukaz NEZ je možné zakúpiť maximálne 8-krát ročne a poskytuje vám vstup na jeden deň do NEZ bez ohľadu na to, aké vozidlo riadite.

  • Zakúpenie denného vstupu NEZ na mieste

Denný vstup NEZ si môžete zakúpiť v automate. Môže to byť:

  • v parkovacom automate na ulici,
  • v automate NEZ v zóne NEZ alebo mimo nej.

Viac informácií o automatoch a ich umiestnení nájdete tu.