Je moje vozidlo povolené alebo nie?

Ak vaše vozidlo spĺňa normy NEZ, postačuje bezplatná registrácia. Ak cestujete s neoprávneným vozidlom, musíte si zakúpiť denný preukaz NEZ. Zistite tu, či je vaše vozidlo povolené alebo nie.

Moje vozidlo je schválené podľa noriem NEZ

  • Registrujte sa vopred

Zahraničné vozidlá musia byť vždy vopred registrované, aj keď sú povolené podľa noriem.

Zaregistrujete sa online prostredníctvom webových stránok mesta Antverpy 4 mesiace pred vstupom najneskôr do jedného dňa po vstupe do NEZ.

  • Registrácia na mieste

Svoje vozidlo môžete zaregistrovať v automate NEZ. Je to možné od 4 mesiacov pred vstupom do najneskôr jedného dňa odo dňa po vstupe do NEZ. Viac informácií o automatoch nájdete tu.

UPOZORNENIE: Nevystavujte sa žiadnemu riziku a zaregistrujte svoje vozidlo online vopred. Ak zaregistrujete svoje vozidlo neskoro, aj tak musíte pokutu zaplatiť. Pokuta pri viacerých porušeniach môže predstavovať až 350 EUR.

Moje vozidlo nie je povolené podľa noriem NEZ

  • Zakúpte on-line jeden vstup za poplatok alebo denný vstup NEZ

Vstup za poplatok zakúpte online tu. Je to možné od 4 mesiacov pred vstupom až do jedného dňa po vstupe do NEZ. Najprv si prečítajte otázky a zistite, či je vaše vozidlo oprávnené na bezplatnú registráciu. Ak vaše vozidlo nespĺňa normy, ale môže získať vstup za poplatok, môžete si ho kúpiť na týždeň, mesiac, štyri mesiace alebo na rok.

Je vaše vozidlo neoprávnené pre vstup alebo je neskoro, aby ste si ho zakúpili? Potom si tu kúpte online denný preukaz NEZ. Je to možné od 4 mesiacov vopred do jedného dňa po vstupe do NEZ.

  • Zakúpenie denného vstupu NEZ na mieste

Denný vstup NEZ si môžete zakúpiť v automate. Môže to byť:

  • v parkovacom automate na ulici,
  • v automate NEZ v zóne NEZ alebo mimo nej.

Viac informácií o automatoch a ich umiestnení nájdete tu.