Vai ar manu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ?

Ja jūsu transportlīdzeklis atbilst LEZ normām, pietiek ar bezmaksas reģistrāciju. Ja vadāt transportlīdzekli, ar kuru nav atļauts iebraukt LEZ, tad jums ir jāiegādājas LEZ dienas caurlaide. Pārbaudiet šeit, vai ar jūsu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ.

Ar manu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ atbilstoši LEZ normām

  • Reģistrācija iepriekš

Ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi vienmēr jāreģistrē iepriekš, pat ja tiem ir atļauts iebraukt atbilstoši LEZ normām.

Reģistrāciju iespējams veikt tiešsaistē Antverpenes pašvaldības mājaslapā ne ātrāk kā 4 mēnešus pirms un vēlākais 24 stundas pēc iebraukšanas LEZ.

  • Reģistrācija uz vietas

Jūs varat reģistrēt savu transportlīdzekli LEZ automātā. Tas iespējams ne ātrāk kā 4 mēnešus pirms un vēlākais 24 stundas pēc iebraukšanas LEZ. Vairāk informācijas par automātiem lasiet šeit.

UZMANĪBU! Neriskējiet un reģistrējiet savu transportlīdzekli iepriekš tiešsaistē. Ja nokavēsiet transportlīdzekļa reģistrācijas termiņu, jums būs jāmaksā sods. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā sods var sasniegt 350 eiro.

Ar manu transportlīdzekli nav atļauts iebraukt LEZ atbilstoši LEZ normām

  • Maksas atļaujas vai LEZ dienas caurlaides iegāde tiešsaistē

Iegādājieties maksas atļauju tiešsaistē šeit. Tas ir iespējams ne ātrāk kā 4 mēnešus pirms un vēlākais vienu dienu pēc iebraukšanas. Meklējiet jautājumu un atbilžu sadaļā, vai jūsu transportlīdzekli ir iespējams reģistrēt bez maksas. Ja jūsu transportlīdzeklis neatbilst normām, taču tam ir iespējams iegādāties maksas atļauju, tad to jūs varat iegādāties uz dienu, nedēļu, mēnesi, trīs mēnešiem, sešiem mēnešiem vai gadu.

Jūsu transportlīdzeklim nav iespējams iegādāties maksas atļauju vai jūs esat nokavējis iegādes termiņu? Iegādājieties LEZ dienas caurlaidi tiešsaistē šeit. Tas ir iespējams ne ātrāk kā 4 mēnešus pirms iebraukšanas līdz pašai iebraukšanas dienai (ieskaitot). LEZ dienas caurlaidi iespējams iegādāties ne vairāk kā astoņas reizes gadā, un tā sniedz atļauju vienu dienu iebraukt LEZ neatkarīgi no tā, ar kādu transportlīdzekli jūs braucat.

  • LEZ dienas caurlaides iegāde uz vietas

Jūs varat iegādāties LEZ dienas caurlaidi automātā uz vietas. Tas ir iespējams:

  • autostāvvietas automātā uz ielas;
  • LEZ automātā, kurš atrodas LEZ vai ārpus tās.

Vairāk informācijas par automātiem un to atrašanās vietām meklējiet šeit.