Vai ar manu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ?

Ja jūsu transportlīdzeklis atbilst LEZ normām, pietiek ar bezmaksas reģistrāciju. Ja vadāt transportlīdzekli, ar kuru nav atļauts iebraukt LEZ, tad jums ir jāiegādājas LEZ dienas caurlaide. Pārbaudiet šeit, vai ar jūsu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ.

Ar manu transportlīdzekli ir atļauts iebraukt LEZ atbilstoši LEZ normām

  • Reģistrācija iepriekš

Ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi vienmēr jāreģistrē iepriekš, pat ja tiem ir atļauts iebraukt atbilstoši LEZ normām.

Reģistrāciju iespējams veikt tiešsaistē izmantojot Antverpenes pilsētas tīmekļa vietni, ātrākais 4 mēnešus pirms iebraukšanas līdz dienai, kad iebraucat LEZ (zemas emisijas zonā).

  • Reģistrācija uz vietas

Transportlīdzekli ir iespējams reģistrēt LEZ automātā. To var izdarīt ātrākais 4 mēnešus pirms iebraukšanas un, vēlākais, līdz dienai, kad iebraucat LEZ. Vairāk informācijas par automātiem lasiet šeit.

UZMANĪBU! Neriskējiet un reģistrējiet savu transportlīdzekli iepriekš tiešsaistē. Ja nokavēsiet transportlīdzekļa reģistrācijas termiņu, jums būs jāmaksā sods. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā sods var sasniegt 350 eiro.

Ar manu transportlīdzekli nav atļauts iebraukt LEZ atbilstoši LEZ normām

  • Maksas atļaujas vai LEZ dienas caurlaides iegāde tiešsaistē

Iegādājieties maksas atļauju tiešsaistē šeit. To varat izdarīt ātrākais 4 mēnešus pirms iebraukšanas līdz dienai, kad iebraucat LEZ. Vispirms jums būs jāatbild uz jautājumiem, lai noteiktu, vai jūsu transportlīdzeklis atbilst bezmaksas reģistrācijas prasībām. Ja transportlīdzeklis neatbildīs bezmaksas reģistrācijas prasībām, taču tam varēs piešķirt atļauju par maksu, jūs varēsiet iegādāties atļauju uz nedēļu, četriem mēnešiem vai gadu.

Jūsu transportlīdzeklim nav iespējams iegādāties maksas atļauju vai jūs esat nokavējis iegādes termiņu? Iegādājieties LEZ dienas caurlaidi tiešsaistē šeit. To varat izdarīt ātrākais 4 mēnešus pirms iebraukšanas līdz dienai, kad iebraucat LEZ.

  • LEZ dienas caurlaides iegāde uz vietas

Jūs varat iegādāties LEZ dienas caurlaidi automātā uz vietas. Tas ir iespējams:

  • autostāvvietas automātā uz ielas;
  • LEZ automātā, kurš atrodas LEZ vai ārpus tās.

Vairāk informācijas par automātiem un to atrašanās vietām meklējiet šeit.