Witamy

Niniejsza strona powstała do pobierania grzywien nakładanych na zagranicznych kierowców w Strefie Niskoemisyjnej (LEZ) miasta Antwerpia przez Modero. Grzywny od kierowców z belgijskimi, holenderskimi i francuskimi tablicami rejestracyjnymi pobiera samo miasto Antwerpia.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo więcej informacji:

  • jak zarejestrować swój pojazd aby uniknąć grzywny;
  • jak zapłacić grzywnę;
  • jak złożyć sprzeciw od grzywny;
  • konkretne pytania o Strefę Niskoemisyjną w Antwerpii;
  • treść Decyzji Rządu Flandrii.

Masz belgijską, holenderską bądź francuską tablicę rejestracyjną?
Pobieranie kar grzywny za belgijską, holenderską bądź francuską tablicę rejestracyjną jest dokonywane przez samo miasto Antwerpię. Po naruszeniu przepisów otrzymałeś list polecony z Antwerpii. W tej korespondencji znajdziesz poprawne dane dotyczące płatności.

Masz inny numer rejestracyjny?
Pobieranie grzywien za inne zagraniczne tablice rejestracyjne jest dokonywane przez Modero. Wszystko na ten temat przeczytaj tutaj.

Strefa Niskoemisyjna w Antwerpii

Miasto Antwerpia chce poprawić jakość powietrza i zdecydowało o wprowadzeniu Strefy Niskoemisyjnej w centrum oraz części dzielnicy Linkeroever. Od 1 lutego 2017 r. pojazdy generujące największe zanieczyszczenia nie mogą już wjeżdżać do miasta.

Pojazdy zagraniczne, które spełniają warunki dostępu do strefy, muszą również zostać zarejestrowane w ciągu jednego dnia od wjazdu. Rejestracji można dokonać online. Dzięki temu mogą Państwo od razu przekonać się, czy mogą wjechać do miasta bez ponoszenia żadnych opłat, czy też muszą wykupić pozwolenie lub dzienną przepustkę. Jeżeli nie zarejestrowali Państwo pojazdu na czas, otrzymają Państwo powiadomienie o grzywnie listem poleconym. Będą Państwo zobowiązani do zapłacenia tej grzywny, chyba że mają Państwo uzasadniony powód do sprzeciwu.

Przepisy o Strefie Niskoemisyjnej oparte są na Rozporządzeniu Flandrii z dnia 27 listopada 2015 roku oraz Decyzji Rządu Flandrii o Strefach Niskoemisyjnych z 26 lutego 2016 roku. Zostały włączone do przepisów lokalnych Miasta Antwerpia dotyczących ustanowienia Strefy Niskoemisyjnej.

O Modero

Miasto Antwerpia powierzyło Modero pobieranie grzywien dotyczących Strefy Niskoemisyjnej od kierowców międzynarodowych. W tym celu, Modero współpracuje z lokalnymi partnerami w poszczególnych krajach, aby upewnić się, że sposób dokonywania płatności jest dla właścicieli pojazdu prosty, zrozumiały i bezproblemowy.