Előzetes regisztráció és fizetés

A külföldi járműveket minden esetben előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció online, az antwerpeni belváros valamelyik érintőképernyős parkolóórájánál vagy egy LEZ-automatánál is elvégezhető. További részletekért kattintson ide.

A közigazgatási bírság

Amennyiben külföldi járműve nem került érvényesen regisztrálásra, közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. Erről saját országa nyelvén, levélben kap értesítést. Ezt a bírságot köteles befizetni. Amennyiben nem ért egyet a bírsággal, jogában áll az ellen kifogást benyújtani. Ezt a levélhez csatolt kifogás nyomtatvány kitöltése útján teheti meg. Kifogását az Antwerpen Városi Önkormányzat bírálja el, és Ön rövid időn belül értesítést kap arról, hogy az jóváhagyásra került-e vagy sem. Jóváhagyás esetén a bírság érvényét veszti, a kifogás elutasítása esetén azonban a levélben foglalt utasítások szerint mégis be kell fizetnie a bírságot.

Hogyan fizethetek?

Belga, holland vagy francia rendszáma van?
A bírságok behajtását a belga, holland és francia rendszámokra vonatkozóan az Antwerpen Városi Önkormányzat végzi. A szabálysértést követően Ön erről ajánlott levélben kapott értesítést az Antwerpen Városi Önkormányzattól. Ebben találja meg a fizetésre vonatkozó pontos adatokat is.

Más rendszáma van?
A bírságok behajtását minden egyéb külföldi rendszám esetén a Modero végzi. A fizetést európai vagy nemzetközi átutalással végezheti el a Modero-tól kapott levélen szereplő bankszámlaszámra. Kérjük, hogy tüntesse fel az ügyszámot a strukturált közlemény rovatban!

Ha nem vagy késve fizetek

Ha a megadott határidőn belül nem fizeti be a bírságot és nem nyújt be érvényes kifogást, az ügyet továbbítjuk egy az Ön országában irodával rendelkező bírósági végrehajtóhoz. Ő újra felszólítja majd a közigazgatási bírság befizetésére.

FIGYELEM: ez külön költség felszámításával jár! Fontos tehát, hogy időben befizesse a bírságot.

Vitatom a bírságot

Ha kifogást szeretne emelni a kiszabott bírság ellen, töltse ki a levélhez mellékelt kifogás nyomtatványt. Ebben az esetben addig nem kell fizetnie, amíg nem kapott választ a kifogásra.

FIGYELEM: a kifogást ajánlott levélben, az érveit alátámasztó valamennyi bizonyíték csatolásával kell postáznia! A kifogásnak 30 napon belül be kell érkeznie hozzánk! A helytelen, hiányos vagy határidőn túl beérkező kifogást nem fogadjuk el. Olvassa el a GYIK oldalon adott válaszokat, ha nem biztos benne, hogy mikor nyújthat be érvényes kifogást.

A kifogáshoz mellékelhető dokumentumok:

– mindig kötelező: a járműve forgalmi engedélye;
– ha rendelkezésre áll: az európai megfelelőségi tanúsítvány;
– magasabb EURO-besorolás esetén: az azt igazoló hivatalos irat, ha az a forgalmi engedélyből nem derül ki.