Wykupić tymczasowe pozwolenie: Niektóre pojazdy mogą tymczasowo wjeżdżać do Strefy po wniesieniu opłaty. Jest to rozwiązanie przejściowe. Wysokość opłaty zależy od długości okresu pozwolenia i rodzaju pojazdu.

Po dokonaniu płatności, mogą Państwo ubiegać się o pozwolenie dla następujących rodzajów pojazdów:

  • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 4;
  • Pojazdy 40-letnie lub starsze;
  • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 3 lub 4 wykonujące interwencje w przestrzeni publicznej;
  • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 3 lub 4 wykonujące pilne interwencje;
  • Pojazdy z silnikami Diesla  – norma emisji spalin Euro 3 lub 4 przeznaczone do użytku na rynkach, targach i handlu obwoźnego.

Wykupić dzienną przepustkę do Strefy: Wszystkie pojazdy, które nie mają pozwolenia na wjazd do Strefy Niskoemisyjnej mogą mimo to wjechać do Strefy do 8 razy w roku dzięki dziennej przepustce, która kosztuje 35 EUR i upoważnia właściciela do wjazdu do Strefy w dowolnie wybranym dniu i przebywania w niej do 6:00 rano kolejnego dnia.