Neen! In Antwerpen bestaan deze stickers niet.

Opgelet, sommige commerciële bedrijven (bv. Green Zone) bieden tegen betaling aan om uw voertuig in orde te brengen voor de Antwerpse lage-emissiezone en voorzien een sticker voor hun klanten. De Stad Antwerpen heeft niets te maken met deze service. Via de website van de Stad Antwerpen kan u zelf uw voertuig registreren of een toelating aankopen zonder extra administratieve kosten.

Er is geen verplichting tot het tonen van een fysiek document als bewijs voor toegang tot de lage-emissiezone in Antwerpen. De controle gebeurt op basis van het kenteken en is volledig geautomatiseerd. Een bedrijf dat zogenaamde milieustickers verkoopt als bewijs, doet dit volledig op eigen initiatief. Deze stickers hebben geen enkele juridische waarde.

Op de website http://urbanaccessregulations.eu/ vindt u alle informatie over de lage-emissiezones in Europa.