• Indien u de LEZ binnenrijdt zonder registratie, heeft u een dag de tijd om uw voertuig te registreren. Gelieve er rekening mee te willen houden dat u, indien uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, een toelating tegen betaling moet aankopen uiterlijk 1 dag voordat u de LEZ binnenrijdt.
  • Uw aanvraag wordt binnen gemiddeld 10 dagen behandeld. Daarom wordt uw kenteken gecontroleerd 10 dagen nadat u de LEZ bent binnengereden.
  • Uw aanvraag kan worden geweigerd, indien u de verkeerde of niet alle vereiste documenten overmaakt. In dat geval, kan de boete nog steeds worden opgelegd. Daarom raden wij u aan op voorhand te registreren.
  • Als u uw voertuig registreert nadat de boete werd opgelegd, dient u de boete nog steeds te betalen.