Aangezien het bezwaar niet per aangetekende post werd ingediend, is het niet-ontvankelijk. U moet de boete dus nog steeds betalen.