Ik heb een fout kenteken geregistreerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om het juiste kenteken in te vullen bij de registratie van uw kenteken, de aanvraag van uw toelating of de aankoop van uw LEZ-dagpas. De administratieve boete blijft verschuldigd bij een foutieve opgave.

Door |2019-05-03T09:34:45+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik heb een fout kenteken geregistreerd.

Ik heb mijn registratieaanvraag ingediend of mijn toelating of LEZ-dagpas aangekocht.

Indien u een registratie, toelating tegen betaling of LEZ-dagpas heeft aangevraagd voor de dag waarop u volgens de boete in overtreding was, moet u minstens de goedkeuringsmail of het aankoopbewijs van de LEZ-dagpas kunnen voorleggen. Hieruit moet duidelijk blijken dat de registratie, aangekochte toelating of LEZ-dagpas geldig was op het moment van de overtreding.  

Door |2020-03-27T08:49:02+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik heb mijn registratieaanvraag ingediend of mijn toelating of LEZ-dagpas aangekocht.

Ik ben onbewust de LEZ binnengereden (ik zag de verkeersborden niet of volgde alleen maar mijn gps-instructies).

De LEZ is een gezondheidsmaatregel die onderdeel uitmaakt van de wegcode in Antwerpen sinds 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. Daarnaast wordt de zone steeds aangegeven met zone- en vooraankondigingsborden. Een GPS of routeplanner is een navigatiehulpmiddel dat u er niet van vrijstelt de verkeersborden op uw route te volgen.

Door |2019-05-03T09:33:53+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik ben onbewust de LEZ binnengereden (ik zag de verkeersborden niet of volgde alleen maar mijn gps-instructies).

Ik was niet op de hoogte van het feit dat de LEZ in Antwerpen ook geldt voor buitenlandse voertuigen.

De LEZ is een gezondheidsmaatregel. Die geldt daarom voor alle voertuigen in de stad, van inwoners én bezoekers. Daarnaast is er een registratieplicht voor buitenlandse voertuigen, gezien de stad niet automatisch over deze voertuiggegevens beschikt. Dit houdt in dat buitenlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, zich verplicht moeten registreren in de Vlaamse LEZ-databank via

Door |2019-07-25T16:30:39+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik was niet op de hoogte van het feit dat de LEZ in Antwerpen ook geldt voor buitenlandse voertuigen.

Ik was niet op de hoogte van de LEZ in Antwerpen.

De LEZ is een gezondheidsmaatregel die geldt voor alle bezoekers en inwoners van de Stad Antwerpen. Deze maatregel werd opgenomen in de wegcode en ging van start op 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. De LEZ wordt aangegeven door zoneborden F117 en F118 en LEZ vooraankondigingsborden. Deze informatieve borden zorgen

Door |2019-05-03T09:33:18+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik was niet op de hoogte van de LEZ in Antwerpen.

Ik was niet op de hoogte van het begin en einde van de LEZ.

De LEZ is een gezondheidsmaatregel die geldt voor alle bezoekers en inwoners van de Stad Antwerpen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de wegcode in Antwerpen sinds 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. De LEZ wordt aangegeven door de zoneborden F117 en F118. Rijdt u deze zoneborden voorbij, dan bevindt

Door |2019-05-03T09:32:58+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik was niet op de hoogte van het begin en einde van de LEZ.

Door een wegomleiding ben ik de LEZ binnengereden met een niet-toegelaten voertuig. Zal ik hiervoor een boete ontvangen?

Indien u verplicht wordt een omleiding te volgen die gedeeltelijk door de LEZ loopt door wegenwerken, zult u geen boete ontvangen als u deze omleiding correct heeft gevolgd. In dit geval dient u ons de juiste datum en het exacte tijdstip waarop u de omleiding volgde, toe te sturen. Daarnaast moet u ons een kaart

Door |2019-07-25T16:32:40+00:00mei 3rd, 2019|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Door een wegomleiding ben ik de LEZ binnengereden met een niet-toegelaten voertuig. Zal ik hiervoor een boete ontvangen?

Hoeveel bedraagt de boete?

Vanaf 2018, liggen de boetes hoger voor frequente overtreders: 150 EUR voor een eerste overtreding en tot 350 EUR vanaf de derde overtreding binnen 12 maanden. BOETE Een voertuig dat niet is toegelaten tot de LEZ, maar de zone toch binnenrijdt, zal worden beboet. vanaf 1 januari 2018 eerste overtreding 150 EUR tweede overtreding binnen

Door |2020-03-23T15:42:49+00:00december 24th, 2018|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Hoeveel bedraagt de boete?

Wat als de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding niet dezelfde persoon is als de voertuigeigenaar?

Het Vlaams decreet van 27/11/2015 vermeldt het volgende: “Art. 8 § 1 Als een overtreding op de LEZ-reglementering is begaan, wordt vermoed dat die is begaan door de titularis (eigenaar) van de nummerplaat. Dit vermoeden geldt tot het bewijs van het tegendeel, dat door alle wettelijke bewijsmiddelen kan worden geleverd.” De titularis van het voertuig

Door |2019-05-03T10:35:17+00:00december 24th, 2018|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wat als de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding niet dezelfde persoon is als de voertuigeigenaar?

Ik heb een bezwaar ingediend per gewone post of e-mail binnen de wettelijke bezwaartermijn van 30 dagen. Waarom werd mijn dossier niet afgesloten?

Aangezien het bezwaar niet per aangetekende post werd ingediend, is het niet-ontvankelijk. U moet de boete dus nog steeds betalen.

Door |2019-05-03T09:31:59+00:00december 24th, 2018|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik heb een bezwaar ingediend per gewone post of e-mail binnen de wettelijke bezwaartermijn van 30 dagen. Waarom werd mijn dossier niet afgesloten?
Ga naar de bovenkant