De LEZ is een gezondheidsmaatregel. Die geldt daarom voor alle voertuigen in de stad, van inwoners én bezoekers. Daarnaast is er een registratieplicht voor buitenlandse voertuigen, gezien de stad niet automatisch over deze voertuiggegevens beschikt. Dit houdt in dat buitenlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, zich verplicht moeten registreren in de Vlaamse LEZ-databank via de registratietool. Buitenlandse voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, moeten een toelating tegen betaling of een LEZ-dagpas aankopen voordat zij de LEZ binnenrijden.

De LEZ wordt steeds aangegeven door de zoneborden F117 en F118 en de LEZ-vooraankondigingsborden. Deze borden zorgen ervoor dat u niet per ongeluk de LEZ binnenrijdt.