De LEZ is een gezondheidsmaatregel die geldt voor alle bezoekers en inwoners van de Stad Antwerpen. Deze maatregel werd opgenomen in de wegcode en ging van start op 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. De LEZ wordt aangegeven door zoneborden F117 en F118 en LEZ vooraankondigingsborden. Deze informatieve borden zorgen ervoor dat u niet per ongeluk de LEZ binnenrijdt.

Bovendien voerden de Stad Antwerpen, de Vlaamse Overheid en heel wat mobiliteitsorganisaties online campagne over de invoering en toepassing van de LEZ.