De LEZ is een gezondheidsmaatregel die geldt voor alle bezoekers en inwoners van de Stad Antwerpen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de wegcode in Antwerpen sinds 1 februari 2017. Iedere weggebruiker wordt geacht deze wegcode te kennen. De LEZ wordt aangegeven door de zoneborden F117 en F118. Rijdt u deze zoneborden voorbij, dan bevindt u zich in de LEZ.

Ook staan op de laatste kruispunten vóór de LEZ vooraankondigingsborden. Deze verkeersborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan voor voertuigen die de zone willen vermijden. Deze informatieve borden zorgen ervoor dat u niet per ongeluk de LEZ binnenrijdt.