Het Vlaams decreet van 27/11/2015 vermeldt het volgende:

“Art. 8 § 1 Als een overtreding op de LEZ-reglementering is begaan, wordt vermoed dat die is begaan door de titularis (eigenaar) van de nummerplaat. Dit vermoeden geldt tot het bewijs van het tegendeel, dat door alle wettelijke bewijsmiddelen kan worden geleverd.”

De titularis van het voertuig kan de gegevens van de werkelijke bestuurder, die op het moment van de overtreding  met het voertuig reed, laten aanpassen zodat de administratieve geldboete naar de werkelijke bestuurder wordt verstuurd. Dit kan na voorlegging van officiële bewijsstukken. De aanpassing van de gegevens kan aangevraagd worden door zowel een natuurlijk- als een rechtspersoon.

Welke stappen moet de titularis ondernemen om deze gegevens te laten aanpassen?

De titularis dient ons binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de boete voldoende officiële bewijsstukken op te sturen via volgend e-mailadres: LEZbetalen@modero.be.

Voor een natuurlijk persoon (particulier) dienen alle volgende bewijsstukken in de e-mail bijgevoegd te worden:

  • Naam, adres en rijksregisternummer van de werkelijke bestuurder die op het moment van de inbreuk met het voertuig reed (kopie van de identiteitskaart);
  • Een getekende verklaring van de werkelijke bestuurder waarin hij/zij erkent de werkelijke bestuurder te zijn geweest op het moment van overtreding;

Voor een rechtspersoon (bedrijf) dienen volgende bewijsstukken in de e-mail bijgevoegd te worden:

  • Verhuurcontract voor huurwagens of officiële loggegevens voor vervangwagens;
  • Naam- en adresgegevens van de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding;
  • Verklaring van echtheid van deze gegevens door de rechtspersoon van de firma, gekend in de Kruispuntbank als zaakvoerder of door een gemachtigde met volmacht.

Opgelet: Indien niet alle bovengenoemde bewijsstukken binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de ‘kennisgeving geldboete’ aangeleverd kunnen worden, moet u de officiële bezwaarprocedure volgen.