Voldoet uw voertuig aan de LEZ-normen, maar registreerde u uw voertuig niet tijdig? Dan komt u in aanmerking voor een laattijdige registratie na administratieve geldboete, waardoor deze geldboete wegvalt. Dit geldt enkel indien de boete verstuurd werd na 1 januari 2020.

Voor de laattijdige registratie betaalt u een retributie van 75,00 euro binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete. De administratieve geldboete zal dan vervallen.

Opgelet: dit geldt niet voor voertuigen waarvoor een toelating tegen betaling aangekocht moet worden.

 

Om hiervoor in aanmerking te komen, volgt u volgende stappen:

Stap 1
Registreer via lez.antwerpen.be/boete uw voertuig zo snel mogelijk. De registratie in de LEZ-databank is pas geldig als ze is goedgekeurd. Hou daarom rekening met een verwerkingstijd van 10 dagen voor de behandeling van uw registratie.

Stap 2
Betaal de retributie van 75,00 euro met de betaalgegevens die u terugvindt in de brief die u ontving.

Stap 3
Bezorg het bewijs van de goedgekeurde aanvraag én het betalingsbewijs van 75,00 euro met een  aangetekende brief aan de beboetingsambtenaar binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier dat bij de brief zit. Op het bezwaarformulier vindt u tevens het correcte postadres terug.

 

Maakt u gebruik van deze laattijdige registratie? Dan heeft u een toegelaten voertuig zoals vermeld in artikel 2.2, 4 en 5 van het LEZ-reglement en vervalt uw boete. U kan de boete dan niet meer betwisten.