Als de administratieve boete niet wordt betaald binnen de gestelde termijn, kan de beslissing van de beboetingsambtenaar ten uitvoer worden gelegd. Zoals hierboven aangehaald, kan de beslissing wel eerst worden betwist.

Een beroep is enkel ontvankelijk als u de boete eerst rechtmatig heeft betwist en u een verwerping van uw bezwaar of een beslissing tot niet-ontvankelijkheid heeft ontvangen. Enkel wanneer u een dergelijke betwisting heeft ingediend, kunt u beroep aanteken tegen deze beslissing.

Het beroep moet worden aangetekend bij de Politierechtbank te Antwerpen (Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, bus 3, 2000 Antwerpen, België) binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag dat u de beslissing tot verwerping of niet-ontvankelijkheid van het bezwaar heeft ontvangen. Het beroep steeds bij schriftelijk verzoek worden ingediend. In voorkomend geval, zal de Politierechter een beslissing nemen over de niet-ontvankelijkheid van het initieel bezwaar.