Jums bus paskirta bauda, jei įvažiuosite į LEZ su transporto priemone, kuri neturi leidimo ar nėra užregistruota. Bauda jums bus atsiųsta registruotu laišku su gavimo patvirtinimu.

Gavę baudą, jūs galėsite ją užginčyti, jei nesutinkate. Tam turite naudoti prieštaravimo formą. Prieštaravimo forma, kuria ginčijate baudą, turi būti siunčiama registruotu laišku su visais argumentais ir įrodančiais dokumentais šiuo adresu: Stad Antwerpen P/A „Modero“ – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Prieštaravimo formą baudą paskyręs pareigūnas turi gauti per 30 dienų nuo pranešimo apie baudą išsiuntimo dienos.

Prieštaravimas turi būti pateiktas registruotu laišku, pridedant visus argumentus ir įrodymus, pvz., transporto priemonės registracijos liudijimą, Europos atitikties sertifikatą arba oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad jūsų automobilis atitinka aukštesnes „Euro“ taršos normas. Neregistruotos arba pavėluotos apeliacijos nebus apdorojamos, o atsiųstos el. paštu nebus priimamos.

Kol sprendimas nepriimtas, baudos mokėti jums dar nereikia.