Jums tiek noteikts sods, ja jūs iebraucat LEZ ar transportlīdzekli, kuram nav atļauts tajā iebraukt vai kurš nav reģistrēts. Paziņojums par sodu jums tiks nosūtīts ierakstītā vēstulē ar apliecinājumu par saņemšanu.

Ja jūs saņemat sodu, taču tam nepiekrītat, jūs to varat apstrīdēt. Šim nolūkam jāizmanto iebildumu veidlapa. Iebildumu veidlapa, ar kuru jūs sodu apstrīdat, pielikumā pievienojot visus argumentus un pavaddokumentus, jānosūta ierakstītā vēstulē šādam adresātam: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Iebildumu veidlapa atbildīgajam ierēdnim ir jāsaņem 30 dienu laikā, rēķinot no datuma, kurā izsūtīts paziņojums par sodu.

Iebildumi jāiesniedz ierakstītā vēstulē, pievienojot visus argumentus un pavaddokumentus, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, Eiropas atbilstības sertifikātu vai oficiālu sertifikātu, kas apliecina, ka jūsu transportlīdzeklis atbilst augstākai emisiju eironormai. Iebildumi, kuri nav parakstīti vai kuri iesniegti kavēti, netiks apstrādāti, un pa e-pastu iebildumi netiks pieņemti.

Tikmēr, kamēr nav pieņemts lēmums, jums sods nav jāmaksā.