U krijgt een boete opgelegd, indien u de LEZ binnenrijdt met een voertuig dat niet is toegelaten of geregistreerd. De boete zal u per aangetekende post met ontvangstbevestiging worden toegestuurd.

Wanneer u een boete ontvangt kunt deze betwisten, indien u niet akkoord gaat. Hiervoor moet u het bezwaarformulier gebruiken. Het bezwaarformulier waarmee u de boete betwist moet met alle argumenten en bewijsstukken in bijlage per aangetekende post worden verzonden naar het volgende adres: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – België.

Het bezwaarformulier moet worden ontvangen door de beboetingsambtenaar binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de kennisgeving van de boete werd verzonden.

Bezwaren moeten per aangetekende post worden ingediend met toevoeging van alle argumenten en bewijsstukken, zoals het inschrijvingsbewijs van het voertuig, het Europees Gelijkvormigheidsattest of een officieel bewijsstuk dat aantoont dat uw voertuig voldoet aan een hogere Euro-uitstootnorm. Niet-aangetekende of laattijdige bezwaren zullen niet worden verwerkt en bezwaren via e-mail worden niet aanvaard.

Zolang er geen beslissing werd genomen, moet u de boete nog niet betalen.