Pokud vstoupíte do NEZ s vozidlem, které není registrováno nebo autorizováno dostanete pokutu. Pokuta vám bude zaslána doporučenou poštou s potvrzením o přijetí.

Když obdržíte pokutu, můžete se odvolat, pokud nesouhlasíte. Pro tento účel musíte použít odvolací formulář. Odvolací formulář, kterým se odvoláváte musí být zaslán se všemy argumenty a připojenýmí důkazy doporučenou zásilkou na adresu: City of Antwerp P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – Belgie.

Formulář na odvolání musí být obdržen úředníkem poveřeným pokutami ve lhůtě 30 dnů ode dne zaslání oznámení o uložení pokuty.

Odvolání by měly být zaslány doporučeně poštou s přidáním všech argumentů a důkazů, jako je registrace vozidla, evropské prohlášení o shodě nebo úřední doklad o tom, že vaše vozidlo splňuje vyšší emisní euronormu. Neregistrované nebo pozdní odvolání nebudou zpracovány a odvolání prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány.

Dokud nebylo přijato žádné rozhodnutí, nemusíte platit pokutu.