Bírság kiszabására akkor kerül sor, ha olyan járművel hajt be a LEZ-zónába, amely nincs regisztrálva, vagy amely nem hajthat be a zónába. A bírságot tértivevényes ajánlott levélben küldjük meg Önnek.

Amennyiben nem ért egyet a bírsággal, jogában áll az ellen kifogást benyújtani. Ezt a kifogás nyomtatvány segítségével teheti meg. A bírságot vitató kifogás nyomtatványt az ahhoz csatolt valamennyi érvvel és bizonyítékkal együtt ajánlott levélben kell postázni az alábbi címre: Stad Antwerpen P/A Modero – Mechelsesteenweg 203 – 2018 Antwerpen – Belgium.

A kifogás nyomtatványnak a bírságról szóló értesítés feladásának napjától számított 30 napon belül kell megérkeznie az eljárásban illetékes ügyintézőhöz.

A kifogást ajánlott levélben kell benyújtani, és csatolni kell hozzá valamennyi azt alátámasztó érvet és bizonyítékot (forgalmi engedély, európai megfelelőségi tanúsítvány vagy a jármű magasabb Euro-besorolását igazoló irat). A nem ajánlva postázott, vagy késve beérkező kifogások nem kerülnek feldolgozásra. Az e-mailben beküldött kifogásokat nem fogadjuk el.

Mindaddig, míg nem születik döntés a kifogás ügyében, nem kell befizetnie a bírságot.